Thông tin
Quỹ bang: 4253 Xu
Tiền của bạn: 0 Xu
Đóng góp
Bạn không là thành viên của Bang này , nhưng bạn có thể đóng góp vào quỹ bang này nếu muốn
Số tiền

Danh sách đóng góp vào quỹ bang gần đâybakugan5: Đã góp 212 xu vào quỹ bang
2398 ngày trướcTibu: Đã góp 101 xu vào quỹ bang
2399 ngày trướcbakugan5: Đã góp 112 xu vào quỹ bang
2400 ngày trướcdragongalaxy: Đã góp 58 xu vào quỹ bang
2403 ngày trướcbakugan5: Đã góp 63 xu vào quỹ bang
2406 ngày trướczYuruhiz: Đã góp 127 xu vào quỹ bang
2406 ngày trướczYuruhiz: Đã góp 120 xu vào quỹ bang
2408 ngày trướczYuruhiz: Đã góp 80 xu vào quỹ bang
2411 ngày trướcdragongalaxy: Đã góp 60 xu vào quỹ bang
2411 ngày trướczYuruhiz: Đã góp 224 xu vào quỹ bang
2411 ngày trước
1,2,...3,4,5