Liệt Hoả
Thông tin
Bang hội: Liệt Hoả
Bang chủ: Bậc Thầy Pokemon
Phó bang chủ 1: TrinhPhan
Phó bang chủ 2: Trống
Thành viên: 5
Quỹ bang: 0 Xu
Cấp độ:
Xếp hạng: 35/39
Đóng góp vào quỹ bang
Top đóng góp quỹ bang
Yêu cầu đang chờ duyệt ( Hủy )

Thông báo: Chào mọi người

Tường
Trống
Thành viên
Phu19082003
KaiNV
TrinhPhan
Suka
Bậc Thầy Pokemon
1

© 2012-2020 CHIASE123.COM