Bang hộiTiền mặt: 0 XuTrò chơiHộp quà giáng sinh

[Sample] Sound Effects Library - 960 Emergency (Sound Effects) Hot Ideas [WAV]

Các chủ đề chưa được phân loại - Các chủ đề chưa có chuyên mục chính

Các điều hành viên: Admin, Mod, SMod

[Sample] Sound Effects Library - 960 Emergency (Sound Effects) Hot Ideas [WAV]

#1  Gửi bàigửi bởi Xaudios » 23/12/2019 20:25

[Sample] Sound Effects Library - 960 Emergency (Sound Effects) Hot Ideas [WAV]

WAV | Samples Movie Effects, Special Effects (Hot Ideas) | Size: 216.35 MB

Artist: Sound Effects Library
Title : 960 Emergency: Sound Effects
Format: Digital [WAV]
Label: Hot Ideas
Total Length: 35:24

Tracklist:
01 Accident Scene - Accident Scene Ambience: Emergency Vehicles, Sirens, Radio Chatter, Crowd Sirens, Accident Scenes, Ambulances & Ambulance Sirens 1:04
02 Ambience, Rescue - Search and Rescue: Footsteps Through Brush, Voices, Helicopter, Dogs Barking, Emergency Accident Scenes 0:59
03 Bombing, City - Large Explosion and Fire in Busy City Street: Crowd Panic, Cars Crashing, Emergency Explosions & Bombs 1:34
04 Fire - Fire Ambience: Fire Crackling with Debris, Voices, Alarm, Disaster , Emergency Alarms, Fire Scenes, Fires & Flames, Sfx 0:58
05 Fire - Fire Ambience: Voices, Radio Chatter, Fire Truck Idling, Disaster , Emergency Fire Scenes, Fires & Flames, Radio & Dispatch Communications 1:17
06 Fire Truck Scene: Trucks Idling, Radio Chatter, Sirens Passing by Sirens, Radio & Dispatch Communications 3:00
07 Fire - Fire Ambience: Large Fire with Debris, Voices, Alarm, Radio Chatter, Truck Idling, Disaster , Emergency Alarms, Fire Scenes, Fires & Flames, Radio & Dispatch Communications, Sound FX 1:00
08 Fire Scene Fire, Fire Fighting, Water, Version 1, Fire Engines, Equipment & Sirens, Fire Scenes, Fires & Flames 2:29
09 Ambience, Hospital - Emergency Room: General Ambience, Voices, Medical Equipment, Radio Chatter, 1:00
10 Hospital, E. R. - Emergency Room: Busy Ambience Hospital Ambiences 2:00
11 Riot, Crowd - Riot Scene: Car Horn, Fire, Siren, Distant Bullhorn, Chanting, Tear Gas Explosions, Emergency Angry, Booing, Hissing, Yelling & Disgusted Crowds, FX 1:10
12 Hospital, Emergency Room - Emergency Room Ambience: Heavy Voices, Doors Hospital Ambiences 1:09
13 Alarm, Electronic - Electronic Tone Alarm: Hotel Emergency System: Slow Wailing, Alarms, Sirens, Space Alarms & Malfunctions 1:00
14 Ambulance - Ambulance: Diesel Engine: Ext: Idle, Pull Away from Rear at Fast Speed with Fast Wail Siren, Sirens, Ambulances & Ambulance Sirens, Car Drive Aways 0:19
15 Ambulance - Ambulance: Diesel Engine: Ext: Idle, Pull Away from Rear at Fast Speed, With Dual Siren, Sirens, Ambulances & Ambulance Sirens, Car Drive Aways, Greatest Sound Effects 0:33
16 Ambulance - Ambulance: Diesel Engine: Ext: Pass by at Slow Speed Through Busy Street, With Various Short Siren Bursts, Sirens, Ambulances & Ambulance Sirens, Car Passes 0:29
17 Ambulance - Ambulance: Diesel Engine: Ext: Pass by at Fast Speed, With Slow Wailing Siren, Sirens, Ambulances & Ambulance Sirens, Car Passes 0:08
18 Ambulance - Ambulance: Diesel Engine: Ext: Pass by at Fast Speed, With Fast Wailing Siren, Sirens, Ambulances & Ambulance Sirens, Car Passes 0:27
19 Ambulance - Ambulance: Diesel Engine: Ext: Approach Left at Fast Speed with Fast Wail Siren, Stop, Idle, Sirens, 0:19
20 Ambulance - Ambulance: Diesel Engine: Ext: Approach Left at Fast Speed with Dual Sirens, Stop, Idle, Sirens, Ambulances & Ambulance Sirens, Car Drivebys Left to Right 0:24
21 Ambulance - Ambulance: Diesel Engine: Ext: Approach Head on at Fast Speed, With Slow Wail Siren, Stop, Idle, Sirens, Ambulances & Ambulance Sirens, Car Drive Towards 0:29
22 Ambulance - Ambulance: Diesel Engine: Ext: Open Rear Door, Remove Gurney from Rear Cabin, Extend, Roll Away, Ambulances & Ambulance Sirens, 0:13
23 Ambulance - Ambulance: Diesel Engine: Ext: Collapse Gurney and Place into Rear Cabin, Ambulances & Ambulance Sirens, Hospital, Medical & Dental Equipment, Dr. Sound Effects 0:07
24 Ambulance - Siren: Wailing, Emergency Ambulances & Ambulance Sirens 0:30
25 Fire Engine - Ext: Idle, Pull Away with Siren, Fire Truck, Emergency Fire Engines, Equipment & Sirens 0:25
26 Fire Truck - Pull out of Hall, Pass by, Siren Fire Engines, Equipment & Sirens 0:20
27 Fire Engine - Ext: Pass by with Siren, Fire Truck, Emergency Fire Engines, Equipment & Sirens, Blockbuster Sound Effects 0:14
28 Fire Engine - Ext: Pass by with Siren, Fire Truck, Emergency Fire Engines, Equipment & Sirens 0:21
29 Fire Truck - Approach, Pass by in City, Siren, Air Horn, Traffic Fire Engines, Equipment & Sirens 0:41
30 Fire Truck - Two Trucks Pass by, Stop Fire Engines, Equipment & Sirens 0:26
31 Fire Truck - Pull up, Head on, Siren, Air Horn Fire Engines, Equipment & Sirens, Give You the Hollywood Edge 0:11
32 Fire Truck - Pull up, Head on, Siren, Shut off Fire Engines, Equipment & Sirens 0:45
33 Fire Truck - Interior: Onboard Driving: Sirens, Horn Blasts Fire Engines, Equipment & Sirens 1:17
34 Fire Truck - Interior: Onboard Driving: Sirens, Horn Blasts, Radio Squelches Fire Engines, Equipment & Sirens 1:47
35 Fire Engine - Int: Idle from Cabin, Radio Chatter, Fire Truck, Emergency Fire Engines, Equipment & Sirens, Radio & Dispatch Communications 0:20
36 Fire Engine - Ext: Hydraulic Ladder: Long Movement, Aux Battery Power, Fire Truck, Emergency Fire Engines, Equipment & Sirens 0:10
37 Fire Engine - Ext: Hydraulic Ladder: Long Movement, Main Engine Power, Fire Truck, Emergency Fire Engines, Equipment & Sirens 0:14
38 Fire Station - Fire Station Dispatch: Incoming Call, From Garage Area, Emergency Fire Engines, Equipment & Sirens, Radio & Dispatch Communications 0:43
39 Fire Truck - Fire Station: Int: Fire Engine Starts, Exits Garage, Sirens, Horn Blasts, Garage Door Closes Fire Engines, Equipment & Sirens 0:48
40 Fire Station - Garage Door: Open, Emergency Fire Engines, Equipment & Sirens 0:09
41 Fire, Equipment - Jaws of Life: Idle, Separate, Idle, Emergency Fire Engines, Equipment & Sirens 0:38
42 Emergency, Police Calls - Police Radio in Operation Police Equipment, Radio & Dispatch Communications 0:24
43 Police Car - Ford Police Car: Ext: Start, Pull Away from Rear at Fast Speed with Wail Siren, Sirens, Police Vehicles & Sirens, Car Drive Aways, Ford Cars 0:25
44 Police Car - Ford Police Car: Ext: Fast Pass by with Wail Siren, Sirens, Police Vehicles & Sirens, Car Passes, Ford Cars 0:30
45 Police Car-Ford Police Car: Ext: Approach Left at Fast Speed with Wail and Horn Siren 0:23
46 Police, Motorcycle - Pass by at Fast Speed with Siren, Emergency Police Vehicles & Sirens 0:13
47 Police, Motorcycle - Approach Left with Siren, Pull up, Shut off, Emergency Police Vehicles & Sirens 0:15
48 Police, Radio - Int of Police Car: Call Dispatch, Emergency Equipment Police Equipment, Radio & Dispatch Communications 0:11
49 Radio, Police - Communications over Police Radio, Male Police Equipment, Radio & Dispatch Communications 0:45
50 Radio, Police - Police Radio Call Police Equipment, Radio & Dispatch Communications 0:11

Download

Feb 01 2020: I will log off of this site forever. On this site, I was treated disrespectfully. So I decieded to leave.
-
Support me at:
http://bit.ly/2tKkkym
-
Xaudios - Audio Hunter
Xaudios
Hình đại diện của thành viên
Cấp độ: ☀️14☀️
Tu luyện:
Bang hội: Gió Bão
Bài viết:
Online:
EXP:
Nhóm:
Giới tính:
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Ngày tham gia:
Like:
Điện thoại:
(Google Chrome 79.0.394)


Quay về Chủ đề khác

 


  • Chủ đề tương tự
    Trả lời
    Xem
    Bài viết mới nhất

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến28 khách