Bang hộiTiền mặt: 0 XuTrò chơiHộp quà giáng sinh

[Sample] Sound Effects Library - Alarms (Sound Effects) Hot Ideas [WAV]

Các chủ đề chưa được phân loại - Các chủ đề chưa có chuyên mục chính

Các điều hành viên: Admin, Mod, SMod

[Sample] Sound Effects Library - Alarms (Sound Effects) Hot Ideas [WAV]

#1  Gửi bàigửi bởi Xaudios » 25/12/2019 19:54

[Sample] Sound Effects Library - Alarms (Sound Effects) Hot Ideas [WAV]

WAV | Samples Movie Effects, Special Effects (Hot Ideas) | Size: 106.34 MB

Artist: Sound Effects Library
Title : Alarms: Sound Effects
Format: Digital [WAV]
Label: Hot Ideas
Total Length: 17:27

Tracklist:

01 Airplane, Jet - 757: Int: Cockpit Alarm Airplane Interior Perspectives 0:01
02 Airplane, Jet - Coast Guard Hu-25 Falcon Jet: Int: Warning System 0:09
03 Airplane, Jet - Coast Guard Hu-25 Falcon Jet: Int: Warning System Sfx 0:05
04 Alarm, Auto - Car Horn Alarm: Blaring, From Inside Garage, Alarms, Horns, Sfx 0:06
05 Auto, Horn - Car Horn Panic Alarm, Car Horns 0:17
06 Alarm, Car - Auto Alarm Sounding Alarms 0:30
07 Alarm, Car - Disarm Car Alarm, Auto Alarms, Sound FX 0:02
08 Bell, Alarm - Alarm Bell Ringing Alarms, Bells 0:32
09 Bell, Fight - Fight Bell: Constant Rings for Alarm, Bells, Boxing 0:19
10 Alarm, Burglar Alarm, Alternating Pitch, High, Low, Office, Alarms, Space Alarms & Malfunctions 0:31
11 Alarm, Burglar - Burglar Alarm Going off Alarms, Sirens, FX 0:30
12 Alarm, Buzzer - Large Alarm Buzzer: Constant Rapid Buzzing, Alarms, Buzzers, Dr. Sound Effects 0:30
13 Buzzer, Electronic - Electronic Buzz: Constant Tonal, Buzzers, Comic Noisemakers, Space Alarms & Malfunctions 0:30
14 Alarm, Carbon Monoxide - Carbon Monoxide Co2 Detector: Groups of Four Beeps, Close, Alarms, Miscellaneous Household 0:11
15 Clock, Alarm - Alarm Clock Bell: Ringing, Muted Alarms, Bells, Greatest Sound Effects 0:03
16 Clock, Alarm - Cheap Plastic Alarm Clock: Bell Ringing, Alarms, Comic Noisemakers, Household Furniture, Clocks & Timers 0:07
17 Clock, Alarm - Old Small Mechanical Alarm Clock: Alarm Bell Ring, Alarms, Comic Noisemakers, Household Furniture, Clocks & Timers 0:24
18 Clock, Alarm - Old Mechanical Alarm Clock: Alarm Bell Ring, Alarms, Comic Noisemakers, Household Furniture, Clocks & Timers 0:34
19 Clock, Alarm - Digital Clock Radio Alarm Beeping, Alarms, Comic Noisemakers, Household Furniture, Clocks & Timers, Authentic Sound Effects 0:11
20 Clock, Alarm - Electronic Alarm Clock: Beeping Alarms, Beeps, Household Furniture 0:17
21 Clock, Alarm - Radio Alarm Clock: Piercing Electronic Alarm Signal, Alarms, Comic Noisemakers, Household Furniture, Clocks & Timers 0:14
22 Clock, Counter - Electronic Clock or Bomb Counter: Constant One Second Beeps, Beeps, Comic Noisemakers, Clocks & Timers, 0:31
23 Alarm, Distress - Personal Distress Alarm Going off Alarms, Dr. Sound Effects 0:11
24 Alarm, Electronic - Electronic Tone Alarm: Constant Fast Beeping, Alarms, Space Alarms & Malfunctions 0:20
25 Alarm, Electronic - Electronic Warning Signal, Constant Beep Down, High, Sci Fi Alarms, Horns, Space Alarms & Malfunctions 0:12
26 Alarm, Electronic - General Warning System: Short Constant Beeps Alarms, Beeps, Space Beeps, Prompts & Sonar Pings 0:30
27 Alarm, Electronic - General Warning System: Short Constant Beeps Alarms, Beeps, Space Beeps, Prompts & Sonar Pings, Blockbuster Sound Effects 0:32
28 Alarm, Electronic - Hi Tech Alarm Beeps, Computer Alarms, Beeps, Space Beeps, Prompts & Sonar Pings 0:16
29 Alarm, Electronic - Personal Electronic Firefighters Alarm Indicating Man Down Fire Engines, Equipment & Sirens 0:14
30 Fire, Equipment - Personal Electronic Alarm: Short Ring, Emergency Fire Engines, Equipment & Sirens 0:05
31 Electronic, Beep - Constant Pulsating Beeps, Alarm Alarms, Beeps, Give You the Hollywood Edge 0:30
32 Alarm, Fire - Hotel Fire Alarm: Constant High Pitched Beeps Alarms, Beeps, Fire Scenes, Fires & Flames 0:20
33 Alarm, Fire - Large Office Building: Int: Fire Alarm, Slow Beeping Alarms, Beeps, Fire Scenes, Fires & Flames 0:36
34 Fire, Alarm - Fire Bell Ringing, Emergency Alarms, Bells 0:31
35 Alarm, Electronic - Electronic Tone Alarm: Hotel Emergency System: Slow Wailing, Ventilation, Alarms, Sirens, Space Alarms & Malfunctions 1:00
36 Alarm - Beacon Pulses, Sci Fi, Electronic Alarms, Space Alarms & Malfunctions 0:15
37 Sci Fi, Alarm - Space Alarm: Constant Beeping Space Alarms & Malfunctions 0:16
38 Sci Fi, Alarm - Space Console Alarm: Dual Telemetry Tone, Repeating Space Alarms & Malfunctions 0:11
39 Alarm - Space Warning System: Intruder Alert, Sci Fi Alarms, Space Alarms & Malfunctions 0:11
40 Alarm - Warning System: Intruder Alert, Sci Fi Alarms, Space Alarms & Malfunctions 0:31
41 Sci Fi, Alarm - Space Alarm: Heavy Shimmering Tone, Repeating Space Alarms & Malfunctions 0:31
42 Alarm - Battle Stations: Loud Electronic Alarm, Sci Fi Alarms, Space Alarms & Malfunctions 0:22
43 Alarm - Electronic Warning Signal: Constant, Sci Fi Alarms, Space Alarms & Malfunctions 0:29
44 Alarm - Space Warning System: Air Pressure Alert, Sci Fi Alarms, Space Alarms & Malfunctions 0:30
45 Alarm - Space Warning System: Large Room Rumble with Constant Rhythmic Alarm, Sci Fi Alarms, Space Alarms & Malfunctions 0:27
46 Alarm - Warning System: Slow Yelps, Sci Fi Alarms, Space Alarms & Malfunctions 0:33
47 Sci Fi, Alarm - Heavy Reverberant Alert, Space Alarms & Malfunctions, Space Beeps, Prompts & Sonar Pings 0:07
48 Alarm, Ship - Chemical Alarm on Aircraft Carrier Bells, Aircraft Carriers 0:09
49 Alarm, Ship - General Alarm on Aircraft Carrier Bells, Aircraft Carriers 0:10
50 Alarm, Smoke Detector - Domestic Smoke Detector Alarm: Long, Close up, Alarms, Fire Scenes, Fires & Flames, Miscellaneous Household 0:54

Download

Feb 01 2020: I will log off of this site forever. On this site, I was treated disrespectfully. So I decieded to leave.
-
Support me at:
http://bit.ly/2tKkkym
-
Xaudios - Audio Hunter
Xaudios
Hình đại diện của thành viên
Cấp độ: ☀️14☀️
Tu luyện:
Bang hội: Gió Bão
Bài viết:
Online:
EXP:
Nhóm:
Giới tính:
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Ngày tham gia:
Like:
Điện thoại:
(Google Chrome 79.0.394)


Quay về Chủ đề khác

 


  • Chủ đề tương tự
    Trả lời
    Xem
    Bài viết mới nhất

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến15 khách

cron