Bang hộiTiền mặt: 0 XuTrò chơiHộp quà giáng sinh

[Sample] Sound Effects Library - Cartoon Birds & Animals (Sound Effects) Hot Ideas [WAV]

Các chủ đề chưa được phân loại - Các chủ đề chưa có chuyên mục chính

Các điều hành viên: Admin, Mod, SMod

[Sample] Sound Effects Library - Cartoon Birds & Animals (Sound Effects) Hot Ideas [WAV]

#1  Gửi bàigửi bởi Xaudios » 24/12/2019 20:42

[Sample] Sound Effects Library - Cartoon Birds & Animals (Sound Effects) Hot Ideas [WAV]


WAV | Samples Movie Effects, Special Effects (Hot Ideas) | Size: 38.97 MB

Artist: Sound Effects Library
Title : Cartoon Birds & Animals: Sound Effects
Format: Digital [WAV]
Label: Hot Ideas
Total Length: 6:05

Tracklist:
01 Cartoon, Bird - Cawing, Animal, Crow Cartoon Birds & Animals 0:06
02 Cartoon, Bird - Chirping, Animal Cartoon Birds & Animals 0:06
03 Cartoon, Bird - Chirping, Animal Cartoon Birds & Animals, Funny Sound Effects for Comedy 0:06
04 Cartoon, Bird - Cooing, Animal Cartoon Birds & Animals, Sfx 0:07
05 Cartoon, Bird - Cooing, Animal Cartoon Birds & Animals 0:07
06 Cartoon, Bird - Goose Honks, Animal Cartoon Birds & Animals 0:08
07 Cartoon, Bird - Goose Honks, Animal Cartoon Birds & Animals, Sound FX 0:09
08 Cartoon, Bird - Hooting, Animal, Owl Cartoon Birds & Animals 0:09
09 Cartoon, Cat - Meow, Animal Cartoon Birds & Animals 0:03
10 Cartoon, Cat - Meow, Animal Cartoon Birds & Animals 0:03
11 Cartoon, Cat - Meow, Animal Cartoon Birds & Animals, FX 0:05
12 Cartoon, Cat - Swipe and Meow, Animal Cartoon Birds & Animals 0:04
13 Cartoon, Cat - 2 Swipes and Meow, Animal Cartoon Birds & Animals 0:05
14 Cartoon, Cow - Moo, Animal Cartoon Birds & Animals, Funny Sound Effects for Comedy 0:04
15 Cartoon, Cow - Moo, Animal Cartoon Birds & Animals, Greatest Sound Effects 0:06
16 Cartoon, Cow - Moo, Animal Cartoon Birds & Animals 0:04
17 Cartoon, Dog - Small Dog, Barking and Growling, Animal Cartoon Birds & Animals 0:10
18 Cartoon, Dog - Small Dog, Growling and Yapping, Animal Cartoon Birds & Animals 0:10
19 Cartoon, Dog - Barking, Animal Cartoon Birds & Animals, Authentic Sound Effects 0:05
20 Cartoon, Dog - Barking, Animal Cartoon Birds & Animals 0:05
21 Cartoon, Dog - Barking in Distress, Animal Cartoon Birds & Animals 0:09
22 Cartoon, Dog - Growl, Bark, Animal Cartoon Birds & Animals 0:06
23 Cartoon, Dog - Large Dog, Growling and Barking, Animal Cartoon Birds & Animals, Dr. Sound Effects 0:13
24 Cartoon, Dog - Growling and Mumbling, Animal Cartoon Birds & Animals 0:06
25 Cartoon, Dog - Growling and Barking, Animal Cartoon Birds & Animals, Funny Sound Effects for Comedy 0:06
26 Cartoon, Dog - Howl and Bark, Animal Cartoon Birds & Animals 0:07
27 Cartoon, Dog - Whining and Howling, Animal Cartoon Birds & Animals, Blockbuster Sound Effects 0:08
28 Cartoon, Dog - Whining and Howling, Animal Cartoon Birds & Animals 0:05
29 Cartoon, Dog - Large Dog, Panting, Animal Cartoon Birds & Animals 0:11
30 Cartoon, Donkey - Hee Hawing, Animal Cartoon Birds & Animals 0:05
31 Cartoon, Donkey - Hee Hawing, Animal Cartoon Birds & Animals, Give You the Hollywood Edge 0:08
32 Cartoon, Elephant - Trumpeting, Animal Cartoon Birds & Animals 0:05
33 Cartoon, Elephant - Trumpeting, Animal Cartoon Birds & Animals 0:05
34 Cartoon, Horse - Neighing, Animal Cartoon Birds & Animals 0:10
35 Cartoon, Horse - Neighing and Snorting, Animal Cartoon Birds & Animals 0:13
36 Cartoon, Horse - Canter on Hard Surface, Animal Cartoon Birds & Animals 0:18
37 Cartoon, Horse - Galloping on Dirt, Animal Cartoon Birds & Animals 0:28
38 Cartoon, Horse - Rubber Horse Galloping, Animal Cartoon Birds & Animals 0:20
39 Cartoon, Pig - Eating and Squealing, Animal Cartoon Birds & Animals 0:07
40 Cartoon, Pig - Grunting, Animal Cartoon Birds & Animals 0:13
41 Cartoon, Pig - Squealing, Animal Cartoon Birds & Animals 0:10
42 Cartoon, Seal - Barking, Animal Cartoon Birds & Animals 0:08
43 Cartoon, Sheep - Baaing, Animal Cartoon Birds & Animals 0:07
44 Cartoon, Sheep - Baaing, Animal Cartoon Birds & Animals 0:08
45 Cartoon, Sheep - Baaing, Animal Cartoon Birds & Animals 0:07
Download

Feb 01 2020: I will log off of this site forever. On this site, I was treated disrespectfully. So I decieded to leave.
-
Support me at:
http://bit.ly/2tKkkym
-
Xaudios - Audio Hunter
Xaudios
Hình đại diện của thành viên
Xếp hạng: ☀️14☀️
Tu luyện:
Bang hội: Gió Bão
Cấp độ:
Online:
EXP:
Nhóm:
Giới tính:
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Ngày tham gia:
Like:
Điện thoại:
(Google Chrome 79.0.394)


Quay về Chủ đề khác

 


  • Chủ đề tương tự
    Trả lời
    Xem
    Bài viết mới nhất

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến82 khách