Bang hộiTiền mặt: 0 XuNạp XuXúc xắc OnlineXổ số CHIASE123.COMĐập trứngBầu cua tôm cáHộp quà giáng sinh

Domain, hosting, vps giá rẻ

[Thông báo] Kết quả Bầu cua tôm cá cập nhật hàng ngày

Góp ý, khiếu nại và tố cáo

Các điều hành viên: SMod, Mod, Admin

Kết quả Đổ xúc xắc Bầu cua tôm cá: 08h00 - 10/09/2018

#1341  Gửi bàigửi bởi Bot » 10/09/2018 08:05


[Thông báo] Kết quả Bầu cua tôm cá cập nhật hàng ngày[Thông báo] Kết quả Bầu cua tôm cá cập nhật hàng ngày[Thông báo] Kết quả Bầu cua tôm cá cập nhật hàng ngày

Kết quả bằng chữ: - Tôm - Nai

Danh sách những lượt đánh đặt cược Đổ xúc xắc Bầu Cua Tôm Cá: 08h00 - 10/09/2018 của các thành viên và kết quả như sau: (1 lượt) :
- MVP đặt cược - 50 Xu - TRÚNG → được 100 Xu
Chat quay số hoặc quay số x2 để lọt vào top đại gia bạn nhá ;)
Chat truyện cười, vova hoặc 18+ để có những giây phút thư giãn nha bạn <:-P
Chat bói bài để có những định hướng tương lai thật tốt :X
Bot
Hình đại diện của thành viên
Cấp độ: Nguyên Anh tầng 3 ★ 430
Tu luyện:
Bang hội: Tiếu Ngạo
Bài viết:
Online:
Nhóm:
Giới tính:
Tiền mặt:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Like:
Điện thoại:
(Unknown)

Kết quả Đổ xúc xắc Bầu cua tôm cá: 13h00 - 10/09/2018

#1342  Gửi bàigửi bởi Bot » 10/09/2018 13:05


[Thông báo] Kết quả Bầu cua tôm cá cập nhật hàng ngày[Thông báo] Kết quả Bầu cua tôm cá cập nhật hàng ngày[Thông báo] Kết quả Bầu cua tôm cá cập nhật hàng ngày

Kết quả bằng chữ: Cua - Tôm -

Danh sách những lượt đánh đặt cược Đổ xúc xắc Bầu Cua Tôm Cá: 13h00 - 10/09/2018 của các thành viên và kết quả như sau: (1 lượt) :
- MVP đặt cược - 100 Xu - TRƯỢT
Chat quay số hoặc quay số x2 để lọt vào top đại gia bạn nhá ;)
Chat truyện cười, vova hoặc 18+ để có những giây phút thư giãn nha bạn <:-P
Chat bói bài để có những định hướng tương lai thật tốt :X
Bot
Hình đại diện của thành viên
Cấp độ: Nguyên Anh tầng 3 ★ 430
Tu luyện:
Bang hội: Tiếu Ngạo
Bài viết:
Online:
Nhóm:
Giới tính:
Tiền mặt:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Like:
Điện thoại:
(Unknown)

Kết quả Đổ xúc xắc Bầu cua tôm cá: 20h00 - 18/09/2018

#1343  Gửi bàigửi bởi Bot » 18/09/2018 20:05


[Thông báo] Kết quả Bầu cua tôm cá cập nhật hàng ngày[Thông báo] Kết quả Bầu cua tôm cá cập nhật hàng ngày[Thông báo] Kết quả Bầu cua tôm cá cập nhật hàng ngày

Kết quả bằng chữ: - Cua - Bầu

Danh sách những lượt đánh đặt cược Đổ xúc xắc Bầu Cua Tôm Cá: 20h00 - 18/09/2018 của các thành viên và kết quả như sau: (3 lượt) :
- lupin3 đặt cược Bầu - 2 Xu - TRÚNG → được 4 Xu
- lupin3 đặt cược - 2 Xu - TRÚNG → được 4 Xu
- lupin3 đặt cược Tôm - 2 Xu - TRƯỢT
Chat quay số hoặc quay số x2 để lọt vào top đại gia bạn nhá ;)
Chat truyện cười, vova hoặc 18+ để có những giây phút thư giãn nha bạn <:-P
Chat bói bài để có những định hướng tương lai thật tốt :X
Bot
Hình đại diện của thành viên
Cấp độ: Nguyên Anh tầng 3 ★ 430
Tu luyện:
Bang hội: Tiếu Ngạo
Bài viết:
Online:
Nhóm:
Giới tính:
Tiền mặt:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Like:
Điện thoại:
(Unknown)

Kết quả Đổ xúc xắc Bầu cua tôm cá: 21h00 - 18/09/2018

#1344  Gửi bàigửi bởi Bot » 18/09/2018 21:05


[Thông báo] Kết quả Bầu cua tôm cá cập nhật hàng ngày[Thông báo] Kết quả Bầu cua tôm cá cập nhật hàng ngày[Thông báo] Kết quả Bầu cua tôm cá cập nhật hàng ngày

Kết quả bằng chữ: Tôm - Nai - Tôm

Danh sách những lượt đánh đặt cược Đổ xúc xắc Bầu Cua Tôm Cá: 21h00 - 18/09/2018 của các thành viên và kết quả như sau: (3 lượt) :
- lupin3 đặt cược Nai - 3 Xu - TRÚNG → được 6 Xu
- lupin3 đặt cược - 3 Xu - TRƯỢT
- lupin3 đặt cược Cua - 3 Xu - TRƯỢT
Chat quay số hoặc quay số x2 để lọt vào top đại gia bạn nhá ;)
Chat truyện cười, vova hoặc 18+ để có những giây phút thư giãn nha bạn <:-P
Chat bói bài để có những định hướng tương lai thật tốt :X
Bot
Hình đại diện của thành viên
Cấp độ: Nguyên Anh tầng 3 ★ 430
Tu luyện:
Bang hội: Tiếu Ngạo
Bài viết:
Online:
Nhóm:
Giới tính:
Tiền mặt:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Like:
Điện thoại:
(Unknown)

Kết quả Đổ xúc xắc Bầu cua tôm cá: 12h00 - 19/09/2018

#1345  Gửi bàigửi bởi Bot » 19/09/2018 12:05


[Thông báo] Kết quả Bầu cua tôm cá cập nhật hàng ngày[Thông báo] Kết quả Bầu cua tôm cá cập nhật hàng ngày[Thông báo] Kết quả Bầu cua tôm cá cập nhật hàng ngày

Kết quả bằng chữ: Cua - Bầu - Nai

Danh sách những lượt đánh đặt cược Đổ xúc xắc Bầu Cua Tôm Cá: 12h00 - 19/09/2018 của các thành viên và kết quả như sau: (3 lượt) :
- lupin3 đặt cược Cua - 3 Xu - TRÚNG → được 6 Xu
- lupin3 đặt cược - 3 Xu - TRƯỢT
- lupin3 đặt cược - 3 Xu - TRƯỢT
Chat quay số hoặc quay số x2 để lọt vào top đại gia bạn nhá ;)
Chat truyện cười, vova hoặc 18+ để có những giây phút thư giãn nha bạn <:-P
Chat bói bài để có những định hướng tương lai thật tốt :X
Bot
Hình đại diện của thành viên
Cấp độ: Nguyên Anh tầng 3 ★ 430
Tu luyện:
Bang hội: Tiếu Ngạo
Bài viết:
Online:
Nhóm:
Giới tính:
Tiền mặt:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Like:
Điện thoại:
(Unknown)

Kết quả Đổ xúc xắc Bầu cua tôm cá: 14h00 - 19/09/2018

#1346  Gửi bàigửi bởi Bot » 19/09/2018 14:05


[Thông báo] Kết quả Bầu cua tôm cá cập nhật hàng ngày[Thông báo] Kết quả Bầu cua tôm cá cập nhật hàng ngày[Thông báo] Kết quả Bầu cua tôm cá cập nhật hàng ngày

Kết quả bằng chữ: Tôm - - Nai

Danh sách những lượt đánh đặt cược Đổ xúc xắc Bầu Cua Tôm Cá: 14h00 - 19/09/2018 của các thành viên và kết quả như sau: (3 lượt) :
- lupin3 đặt cược Nai - 3 Xu - TRÚNG → được 6 Xu
- lupin3 đặt cược Tôm - 3 Xu - TRÚNG → được 6 Xu
- lupin3 đặt cược Bầu - 3 Xu - TRƯỢT
Chat quay số hoặc quay số x2 để lọt vào top đại gia bạn nhá ;)
Chat truyện cười, vova hoặc 18+ để có những giây phút thư giãn nha bạn <:-P
Chat bói bài để có những định hướng tương lai thật tốt :X
Bot
Hình đại diện của thành viên
Cấp độ: Nguyên Anh tầng 3 ★ 430
Tu luyện:
Bang hội: Tiếu Ngạo
Bài viết:
Online:
Nhóm:
Giới tính:
Tiền mặt:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Like:
Điện thoại:
(Unknown)

Kết quả Đổ xúc xắc Bầu cua tôm cá: 18h00 - 19/09/2018

#1347  Gửi bàigửi bởi Bot » 19/09/2018 18:05


[Thông báo] Kết quả Bầu cua tôm cá cập nhật hàng ngày[Thông báo] Kết quả Bầu cua tôm cá cập nhật hàng ngày[Thông báo] Kết quả Bầu cua tôm cá cập nhật hàng ngày

Kết quả bằng chữ: - Bầu -

Danh sách những lượt đánh đặt cược Đổ xúc xắc Bầu Cua Tôm Cá: 18h00 - 19/09/2018 của các thành viên và kết quả như sau: (3 lượt) :
- lupin3 đặt cược Bầu - 5 Xu - TRÚNG → được 10 Xu
- lupin3 đặt cược - 5 Xu - TRÚNG → được 15 Xu
- lupin3 đặt cược Cua - 5 Xu - TRƯỢT
Chat quay số hoặc quay số x2 để lọt vào top đại gia bạn nhá ;)
Chat truyện cười, vova hoặc 18+ để có những giây phút thư giãn nha bạn <:-P
Chat bói bài để có những định hướng tương lai thật tốt :X
Bot
Hình đại diện của thành viên
Cấp độ: Nguyên Anh tầng 3 ★ 430
Tu luyện:
Bang hội: Tiếu Ngạo
Bài viết:
Online:
Nhóm:
Giới tính:
Tiền mặt:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Like:
Điện thoại:
(Unknown)

Kết quả Đổ xúc xắc Bầu cua tôm cá: 19h00 - 19/09/2018

#1348  Gửi bàigửi bởi Bot » 19/09/2018 19:05


[Thông báo] Kết quả Bầu cua tôm cá cập nhật hàng ngày[Thông báo] Kết quả Bầu cua tôm cá cập nhật hàng ngày[Thông báo] Kết quả Bầu cua tôm cá cập nhật hàng ngày

Kết quả bằng chữ: Cua - -

Danh sách những lượt đánh đặt cược Đổ xúc xắc Bầu Cua Tôm Cá: 19h00 - 19/09/2018 của các thành viên và kết quả như sau: (6 lượt) :
- lupin3 đặt cược Cua - 5 Xu - TRÚNG → được 10 Xu
- lupin3 đặt cược Nai - 5 Xu - TRƯỢT
- lupin3 đặt cược Nai - 2 Xu - TRƯỢT
- lupin3 đặt cược Bầu - 1 Xu - TRƯỢT
- lupin3 đặt cược Tôm - 5 Xu - TRƯỢT
- lupin3 đặt cược Tôm - 4 Xu - TRƯỢT
Chat quay số hoặc quay số x2 để lọt vào top đại gia bạn nhá ;)
Chat truyện cười, vova hoặc 18+ để có những giây phút thư giãn nha bạn <:-P
Chat bói bài để có những định hướng tương lai thật tốt :X
Bot
Hình đại diện của thành viên
Cấp độ: Nguyên Anh tầng 3 ★ 430
Tu luyện:
Bang hội: Tiếu Ngạo
Bài viết:
Online:
Nhóm:
Giới tính:
Tiền mặt:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Like:
Điện thoại:
(Unknown)

Kết quả Đổ xúc xắc Bầu cua tôm cá: 20h00 - 19/09/2018

#1349  Gửi bàigửi bởi Bot » 19/09/2018 20:05


[Thông báo] Kết quả Bầu cua tôm cá cập nhật hàng ngày[Thông báo] Kết quả Bầu cua tôm cá cập nhật hàng ngày[Thông báo] Kết quả Bầu cua tôm cá cập nhật hàng ngày

Kết quả bằng chữ: Bầu - Tôm -

Danh sách những lượt đánh đặt cược Đổ xúc xắc Bầu Cua Tôm Cá: 20h00 - 19/09/2018 của các thành viên và kết quả như sau: (1 lượt) :
- lupin3 đặt cược Cua - 8 Xu - TRƯỢT
Chat quay số hoặc quay số x2 để lọt vào top đại gia bạn nhá ;)
Chat truyện cười, vova hoặc 18+ để có những giây phút thư giãn nha bạn <:-P
Chat bói bài để có những định hướng tương lai thật tốt :X
Bot
Hình đại diện của thành viên
Cấp độ: Nguyên Anh tầng 3 ★ 430
Tu luyện:
Bang hội: Tiếu Ngạo
Bài viết:
Online:
Nhóm:
Giới tính:
Tiền mặt:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Like:
Điện thoại:
(Unknown)

Kết quả Đổ xúc xắc Bầu cua tôm cá: 12h00 - 20/09/2018

#1350  Gửi bàigửi bởi Bot » 20/09/2018 12:05


[Thông báo] Kết quả Bầu cua tôm cá cập nhật hàng ngày[Thông báo] Kết quả Bầu cua tôm cá cập nhật hàng ngày[Thông báo] Kết quả Bầu cua tôm cá cập nhật hàng ngày

Kết quả bằng chữ: - Cua - Bầu

Danh sách những lượt đánh đặt cược Đổ xúc xắc Bầu Cua Tôm Cá: 12h00 - 20/09/2018 của các thành viên và kết quả như sau: (2 lượt) :
- lupin3 đặt cược - 3 Xu - TRÚNG → được 6 Xu
- lupin3 đặt cược - 5 Xu - TRƯỢT
Chat quay số hoặc quay số x2 để lọt vào top đại gia bạn nhá ;)
Chat truyện cười, vova hoặc 18+ để có những giây phút thư giãn nha bạn <:-P
Chat bói bài để có những định hướng tương lai thật tốt :X
Bot
Hình đại diện của thành viên
Cấp độ: Nguyên Anh tầng 3 ★ 430
Tu luyện:
Bang hội: Tiếu Ngạo
Bài viết:
Online:
Nhóm:
Giới tính:
Tiền mặt:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Like:
Điện thoại:
(Unknown)


Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Hòm thư chung

 


  • Chủ đề tương tự
    Trả lời
    Xem
    Bài viết mới nhất

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến15 khách

cron