Bang hộiTiền mặt: 0 XuTrò chơiHộp quà giáng sinh

[Thông báo] Kết quả Kéo Búa Bao cập nhật hàng ngày

Góp ý, khiếu nại và tố cáo

Các điều hành viên: Mod, Admin, SMod

Kết quả Kéo Búa Bao: 15h50 - 27/10/2021

#91  Gửi bàigửi bởi Bot » 27/10/2021 15:50


[Thông báo] Kết quả Kéo Búa Bao cập nhật hàng ngày[Thông báo] Kết quả Kéo Búa Bao cập nhật hàng ngày[Thông báo] Kết quả Kéo Búa Bao cập nhật hàng ngày

Kết quả bằng chữ: Kéo + Kéo + Kéo = Kéo

Danh sách những lượt đặt ở đợt Kéo Búa Bao lúc: 15h50 - 27/10/2021 của các thành viên và kết quả như sau: (1 lượt) :
- Namnobi đặt Bao - 49 Xu - THUA
Chat quay số hoặc quay số x2 để lọt vào top đại gia bạn nhá ;)
Chat truyện cười, vova hoặc 18+ để có những giây phút thư giãn nha bạn <:-P
Chat bói bài để có những định hướng tương lai thật tốt :X
Bot
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️2/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Tiếu Ngạo
Xếp hạng: ⚡11/43⚡
Level:
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Thiên Hạ Vô Song⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Điện thoại:
(Unknown)

Kết quả Kéo Búa Bao: 0h50 - 28-10-2021

#92  Gửi bàigửi bởi Bot » 27/10/2021 23:50


[Thông báo] Kết quả Kéo Búa Bao cập nhật hàng ngày[Thông báo] Kết quả Kéo Búa Bao cập nhật hàng ngày[Thông báo] Kết quả Kéo Búa Bao cập nhật hàng ngày

Kết quả bằng chữ: Kéo + Kéo + Kéo = Kéo

Danh sách những lượt đặt ở đợt Kéo Búa Bao lúc: 0h50 - 28-10-2021 của các thành viên và kết quả như sau: (1 lượt) :
- Namnobi đặt Bao - 450 Xu - THUA
Chat quay số hoặc quay số x2 để lọt vào top đại gia bạn nhá ;)
Chat truyện cười, vova hoặc 18+ để có những giây phút thư giãn nha bạn <:-P
Chat bói bài để có những định hướng tương lai thật tốt :X
Bot
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️2/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Tiếu Ngạo
Xếp hạng: ⚡11/43⚡
Level:
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Thiên Hạ Vô Song⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Điện thoại:
(Unknown)

Kết quả Kéo Búa Bao: 00h50 - 28/10/2021

#93  Gửi bàigửi bởi Bot » 28/10/2021 00:50


[Thông báo] Kết quả Kéo Búa Bao cập nhật hàng ngày[Thông báo] Kết quả Kéo Búa Bao cập nhật hàng ngày[Thông báo] Kết quả Kéo Búa Bao cập nhật hàng ngày

Kết quả bằng chữ: Búa + Búa + Búa = Búa

Danh sách những lượt đặt ở đợt Kéo Búa Bao lúc: 00h50 - 28/10/2021 của các thành viên và kết quả như sau: (1 lượt) :
- Namnobi đặt Bao - 11 Xu - THẮNG → thưởng 22 Xu
Chat quay số hoặc quay số x2 để lọt vào top đại gia bạn nhá ;)
Chat truyện cười, vova hoặc 18+ để có những giây phút thư giãn nha bạn <:-P
Chat bói bài để có những định hướng tương lai thật tốt :X
Bot
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️2/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Tiếu Ngạo
Xếp hạng: ⚡11/43⚡
Level:
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Thiên Hạ Vô Song⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Điện thoại:
(Unknown)

Kết quả Kéo Búa Bao: 19h50 - 28/10/2021

#94  Gửi bàigửi bởi Bot » 28/10/2021 19:50


[Thông báo] Kết quả Kéo Búa Bao cập nhật hàng ngày[Thông báo] Kết quả Kéo Búa Bao cập nhật hàng ngày[Thông báo] Kết quả Kéo Búa Bao cập nhật hàng ngày

Kết quả bằng chữ: Bao + Bao + Bao = Bao

Danh sách những lượt đặt ở đợt Kéo Búa Bao lúc: 19h50 - 28/10/2021 của các thành viên và kết quả như sau: (1 lượt) :
- Namnobi đặt Bao - 23 Xu - HÒA → hoàn trả 23 Xu
Chat quay số hoặc quay số x2 để lọt vào top đại gia bạn nhá ;)
Chat truyện cười, vova hoặc 18+ để có những giây phút thư giãn nha bạn <:-P
Chat bói bài để có những định hướng tương lai thật tốt :X
Bot
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️2/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Tiếu Ngạo
Xếp hạng: ⚡11/43⚡
Level:
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Thiên Hạ Vô Song⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Điện thoại:
(Unknown)

Kết quả Kéo Búa Bao: 20h50 - 28/10/2021

#95  Gửi bàigửi bởi Bot » 28/10/2021 20:50


[Thông báo] Kết quả Kéo Búa Bao cập nhật hàng ngày[Thông báo] Kết quả Kéo Búa Bao cập nhật hàng ngày[Thông báo] Kết quả Kéo Búa Bao cập nhật hàng ngày

Kết quả bằng chữ: Búa + Búa + Búa = Búa

Danh sách những lượt đặt ở đợt Kéo Búa Bao lúc: 20h50 - 28/10/2021 của các thành viên và kết quả như sau: (1 lượt) :
- Namnobi đặt Kéo - 22 Xu - THUA
Chat quay số hoặc quay số x2 để lọt vào top đại gia bạn nhá ;)
Chat truyện cười, vova hoặc 18+ để có những giây phút thư giãn nha bạn <:-P
Chat bói bài để có những định hướng tương lai thật tốt :X
Bot
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️2/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Tiếu Ngạo
Xếp hạng: ⚡11/43⚡
Level:
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Thiên Hạ Vô Song⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Điện thoại:
(Unknown)

Kết quả Kéo Búa Bao: 07h50 - 29/10/2021

#96  Gửi bàigửi bởi Bot » 29/10/2021 07:50


[Thông báo] Kết quả Kéo Búa Bao cập nhật hàng ngày[Thông báo] Kết quả Kéo Búa Bao cập nhật hàng ngày[Thông báo] Kết quả Kéo Búa Bao cập nhật hàng ngày

Kết quả bằng chữ: Bao + Bao + Bao = Bao

Danh sách những lượt đặt ở đợt Kéo Búa Bao lúc: 07h50 - 29/10/2021 của các thành viên và kết quả như sau: (1 lượt) :
- Namnobi đặt Kéo - 4 Xu - THẮNG → thưởng 8 Xu
Chat quay số hoặc quay số x2 để lọt vào top đại gia bạn nhá ;)
Chat truyện cười, vova hoặc 18+ để có những giây phút thư giãn nha bạn <:-P
Chat bói bài để có những định hướng tương lai thật tốt :X
Bot
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️2/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Tiếu Ngạo
Xếp hạng: ⚡11/43⚡
Level:
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Thiên Hạ Vô Song⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Điện thoại:
(Unknown)

Kết quả Kéo Búa Bao: 11h50 - 29/10/2021

#97  Gửi bàigửi bởi Bot » 29/10/2021 11:50


[Thông báo] Kết quả Kéo Búa Bao cập nhật hàng ngày[Thông báo] Kết quả Kéo Búa Bao cập nhật hàng ngày[Thông báo] Kết quả Kéo Búa Bao cập nhật hàng ngày

Kết quả bằng chữ: Búa + Búa + Búa = Búa

Danh sách những lượt đặt ở đợt Kéo Búa Bao lúc: 11h50 - 29/10/2021 của các thành viên và kết quả như sau: (1 lượt) :
- Namnobi đặt Bao - 7 Xu - THẮNG → thưởng 14 Xu
Chat quay số hoặc quay số x2 để lọt vào top đại gia bạn nhá ;)
Chat truyện cười, vova hoặc 18+ để có những giây phút thư giãn nha bạn <:-P
Chat bói bài để có những định hướng tương lai thật tốt :X
Bot
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️2/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Tiếu Ngạo
Xếp hạng: ⚡11/43⚡
Level:
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Thiên Hạ Vô Song⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Điện thoại:
(Unknown)

Kết quả Kéo Búa Bao: 19h50 - 29/10/2021

#98  Gửi bàigửi bởi Bot » 29/10/2021 19:50


[Thông báo] Kết quả Kéo Búa Bao cập nhật hàng ngày[Thông báo] Kết quả Kéo Búa Bao cập nhật hàng ngày[Thông báo] Kết quả Kéo Búa Bao cập nhật hàng ngày

Kết quả bằng chữ: Bao + Bao + Bao = Bao

Danh sách những lượt đặt ở đợt Kéo Búa Bao lúc: 19h50 - 29/10/2021 của các thành viên và kết quả như sau: (1 lượt) :
- Namnobi đặt Kéo - 12 Xu - THẮNG → thưởng 24 Xu
Chat quay số hoặc quay số x2 để lọt vào top đại gia bạn nhá ;)
Chat truyện cười, vova hoặc 18+ để có những giây phút thư giãn nha bạn <:-P
Chat bói bài để có những định hướng tương lai thật tốt :X
Bot
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️2/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Tiếu Ngạo
Xếp hạng: ⚡11/43⚡
Level:
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Thiên Hạ Vô Song⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Điện thoại:
(Unknown)

Kết quả Kéo Búa Bao: 17h50 - 31/10/2021

#99  Gửi bàigửi bởi Bot » 31/10/2021 17:50


[Thông báo] Kết quả Kéo Búa Bao cập nhật hàng ngày[Thông báo] Kết quả Kéo Búa Bao cập nhật hàng ngày[Thông báo] Kết quả Kéo Búa Bao cập nhật hàng ngày

Kết quả bằng chữ: Bao + Bao + Bao = Bao

Danh sách những lượt đặt ở đợt Kéo Búa Bao lúc: 17h50 - 31/10/2021 của các thành viên và kết quả như sau: (1 lượt) :
- Namnobi đặt Bao - 47 Xu - HÒA → hoàn trả 47 Xu
Chat quay số hoặc quay số x2 để lọt vào top đại gia bạn nhá ;)
Chat truyện cười, vova hoặc 18+ để có những giây phút thư giãn nha bạn <:-P
Chat bói bài để có những định hướng tương lai thật tốt :X
Bot
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️2/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Tiếu Ngạo
Xếp hạng: ⚡11/43⚡
Level:
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Thiên Hạ Vô Song⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Điện thoại:
(Unknown)

Kết quả Kéo Búa Bao: 18h50 - 31/10/2021

#100  Gửi bàigửi bởi Bot » 31/10/2021 18:50


[Thông báo] Kết quả Kéo Búa Bao cập nhật hàng ngày[Thông báo] Kết quả Kéo Búa Bao cập nhật hàng ngày[Thông báo] Kết quả Kéo Búa Bao cập nhật hàng ngày

Kết quả bằng chữ: Búa + Búa + Búa = Búa

Danh sách những lượt đặt ở đợt Kéo Búa Bao lúc: 18h50 - 31/10/2021 của các thành viên và kết quả như sau: (1 lượt) :
- Namnobi đặt Bao - 46 Xu - THẮNG → thưởng 92 Xu
Chat quay số hoặc quay số x2 để lọt vào top đại gia bạn nhá ;)
Chat truyện cười, vova hoặc 18+ để có những giây phút thư giãn nha bạn <:-P
Chat bói bài để có những định hướng tương lai thật tốt :X
Bot
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️2/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Tiếu Ngạo
Xếp hạng: ⚡11/43⚡
Level:
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Thiên Hạ Vô Song⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Điện thoại:
(Unknown)


Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Hòm thư chung

 


  • Chủ đề tương tự
    Trả lời
    Xem
    Bài viết mới nhất

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến28 khách

cron