Bang hộiTiền mặt: 0 Xu Trò chơiHộp quà giáng sinhThứ Bảy, 16:03:34 - 18/05/2024

Huyền Thoại

Những thành viên có đóng góp lớn với diễn đàn. Yêu cầu tham gia nhóm: những thành viên có 10.000 bài viết, 10.000 Like và online ✨10.000✨ trở lên sẽ được chuyển sang nhóm thành viên Huyền Thoại vĩnh viễn
* Đây là một nhóm đã cố định, những thành viên mới chỉ có thể tham gia vào nhóm bởi sự cho phép của người lãnh đạo nhóm này.

Hình đại diện của nhóm