Bang hộiTiền mặt: 0 XuTrò chơiHộp quà giáng sinh

Miêu tả

Ở đây bạn sẽ tìm thấy thông tin về hình thức sử dụng tài sản Xu

Ngoài ra các thông tin dưới đây, bạn có thể nhận được Xu trong các bài viết mới

Xin lưu ý, Admin diễn đàn có khả năng vô hiệu hóa hoặc chỉnh sửa các chức năng thưởng, phạt Xu!

Thông tin chung

Thông tin

Tiền cho mỗi tập tin đính kèm trong một bài viết mới:
Hiện tại bạn không nhận được bất kì Xu
Tiền cho mỗi tập tin đính kèm mới:
Hiện tại bạn không nhận được bất kì Xu
Tiền cho cuộc bình chọn mới:
Hiện tại bạn không nhận được bất kì Xu
Tiền cho mỗi tùy chọn trong một cuộc thăm dò mới:
Hiện tại bạn không nhận được bất kì Xu
Tiền cho mỗi từ trong một chủ đề mới:
Hiện tại bạn không nhận được bất kì Xu
Tiền cho mỗi nhân vật trong một chủ đề mới:
Hiện tại bạn không nhận được bất kì Xu
Tiền cho mỗi từ trong một bài viết mới:
Hiện tại bạn không nhận được bất kì Xu
Tiền cho mỗi nhân vật trong một bài viết mới:
Hiện tại bạn không nhận được bất kì Xu
Chi phí cho mỗi tải về một tập tin đính kèm:
Hiện tại bạn không phải trả bất kì Xu
Tiền phạt cho mỗi cảnh cáo:
100 Xu
Tiền thưởng với đăng ký:
Hiện tại bạn không nhận được bất kì Xu