Bạn đang xem trang 2 / 3 trang

Re: Câu chuyện của 1 thanh niên yêu nước khi gặp gái"KHựa"

Gửi bàiĐã gửi: 07/10/2012 13:41
gửi bởi Xtistyle
Dung la 100% Vn

Re: Câu chuyện của 1 thanh niên yêu nước khi gặp gái"KHựa"

Gửi bàiĐã gửi: 07/10/2012 14:24
gửi bởi haoaxpt
Đã là khựa thì ko chấp nhận và việc làm sao đó của anh Kan, lời nói và hành động nó mâu thuẫn sao sao ấy nhỉ. :-/

Re: Câu chuyện của 1 thanh niên yêu nước khi gặp gái"KHựa"

Gửi bàiĐã gửi: 07/10/2012 14:28
gửi bởi kanris
Hihi hang c0py

Re: Câu chuyện của 1 thanh niên yêu nước khi gặp gái"KHựa"

Gửi bàiĐã gửi: 07/10/2012 15:33
gửi bởi zzdragonzz
Hay quá tơi ủng hộ ông Kan à. =))

Re: Câu chuyện của 1 thanh niên yêu nước khi gặp gái"KHựa"

Gửi bàiĐã gửi: 07/10/2012 17:25
gửi bởi Kelamat97
Hay.e củng ủng hộ a...

Re: Câu chuyện của 1 thanh niên yêu nước khi gặp gái"KHựa"

Gửi bàiĐã gửi: 07/10/2012 18:15
gửi bởi Huymit1998
Tuong lam that hoa ra copy

Re: Câu chuyện của 1 thanh niên yêu nước khi gặp gái"KHựa"

Gửi bàiĐã gửi: 07/10/2012 18:20
gửi bởi taoladay
Lam that la anh kan noi tieng roi

Re: Câu chuyện của 1 thanh niên yêu nước khi gặp gái"KHựa"

Gửi bàiĐã gửi: 07/10/2012 18:35
gửi bởi kanris
Oa chào mít em.

Re: Câu chuyện của 1 thanh niên yêu nước khi gặp gái"KHựa"

Gửi bàiĐã gửi: 07/10/2012 18:38
gửi bởi TrongHieuM4U
Kan zâm quá

Re: Câu chuyện của 1 thanh niên yêu nước khi gặp gái"KHựa"

Gửi bàiĐã gửi: 07/10/2012 18:39
gửi bởi TrongHieuM4U
Ủa xin lỗi truyện copy àk