Bạn đang xem trang 1 / 152 trang

[Topic] Cảnh cáo ban nick thành viên vi phạm

Gửi bàiĐã gửi: 18/06/2013 21:36
gửi bởi XuanNghia92
Khi ban nick thành viên vi phạm yêu cầu Ban quản trị ghi rõ:
Thành viên vi phạm:
Thời gian thực hiện lệnh cấm:
Nguyên nhân bị cấm:


để tránh thành viên thắc mắc khi kiện cáo :)

Cảnh cáo thành viên: cool2

Gửi bàiĐã gửi: 19/06/2013 09:31
gửi bởi Bot
Cảnh cáo thành viên: cool2
Người cảnh cáo: XuanNghia92
Nội dung cảnh cáo: lập topic linh tinh, tái phạm sẽ ban nick

Khóa tài khoản thành viên: s2pkm.tk

Gửi bàiĐã gửi: 19/06/2013 11:17
gửi bởi Bot
Thành viên vi phạm: s2pkm.tk
Thời gian thực hiện lệnh cấm: 6 giờ
Người cấm: XuanNghia92
Nguyên nhân bị cấm: spam quảng cáo wap

Khóa tài khoản thành viên: subi9xhy

Gửi bàiĐã gửi: 19/06/2013 13:59
gửi bởi Bot
Thành viên vi phạm: subi9xhy
Thời gian thực hiện lệnh cấm: 7 ngày
Người cấm: Zingproday
Nguyên nhân bị cấm: Có ý lừa đảo , lập top mua bán quá nhiều

Cảnh cáo thành viên: Bot

Gửi bàiĐã gửi: 19/06/2013 17:11
gửi bởi Bot
Cảnh cáo thành viên: Bot
Người cảnh cáo: XuanNghia92
Nội dung cảnh cáo: xúc phạm ban quản trị

Cảnh cáo thành viên: Bot

Gửi bàiĐã gửi: 19/06/2013 17:29
gửi bởi Bot
Cảnh cáo thành viên: Bot
Người cảnh cáo: Tibu
Nội dung cảnh cáo: Làm thử hehe

Khóa tài khoản thành viên: Love..is..Sweet

Gửi bàiĐã gửi: 19/06/2013 22:30
gửi bởi Bot
Thành viên vi phạm: Love..is..Sweet
Thời gian thực hiện lệnh cấm: 7 ngày
Người cấm: XuanNghia92
Nguyên nhân bị cấm: xúc phạm ban quản trị diễn đàn

Khóa tài khoản thành viên: Bot

Gửi bàiĐã gửi: 19/06/2013 22:56
gửi bởi Bot
Thành viên vi phạm: Bot
Thời gian thực hiện lệnh cấm: 3 ngày
Người cấm: Tolabocau
Nguyên nhân bị cấm: Lừa đảo lấy hết xu của ban quản trị

Khóa tài khoản thành viên: u9xhoaiduc

Gửi bàiĐã gửi: 19/06/2013 23:00
gửi bởi Bot
Thành viên vi phạm: u9xhoaiduc
Thời gian thực hiện lệnh cấm: 28 ngày
Người cấm: XuanNghia92
Nguyên nhân bị cấm: quảng cáo wap

Khóa tài khoản thành viên: phieulang99

Gửi bàiĐã gửi: 20/06/2013 12:22
gửi bởi Bot
Thành viên vi phạm: phieulang99
Thời gian thực hiện lệnh cấm: Vĩnh viễn
Người cấm: Tolabocau
Nguyên nhân bị cấm: Xúc phạm ban quản trị