Bạn đang xem trang 4 / 154 trang

Khóa tài khoản thành viên: shijvtie

Gửi bàiĐã gửi: 03/07/2013 15:47
gửi bởi Bot
Thành viên vi phạm: shijvtie
Thời gian thực hiện lệnh cấm: Vĩnh viễn
Người cấm: XuanNghia92
Nguyên nhân bị cấm: Lập topic quảng cáo linh tinh

Khóa tài khoản thành viên: nghiengame

Gửi bàiĐã gửi: 03/07/2013 15:48
gửi bởi Bot
Thành viên vi phạm: nghiengame
Thời gian thực hiện lệnh cấm: Vĩnh viễn
Người cấm: XuanNghia92
Nguyên nhân bị cấm: Lập topic quảng cáo linh tinh

Khóa tài khoản thành viên: anhquang

Gửi bàiĐã gửi: 03/07/2013 15:52
gửi bởi Bot
Thành viên vi phạm: anhquang
Thời gian thực hiện lệnh cấm: Vĩnh viễn
Người cấm: XuanNghia92
Nguyên nhân bị cấm: Lập topic quảng cáo linh tinh

Cảnh cáo thành viên: Pokemon12

Gửi bàiĐã gửi: 03/07/2013 22:54
gửi bởi Bot
Cảnh cáo thành viên: Pokemon12
Người cảnh cáo: Tolabocau
Nội dung cảnh cáo: Đào top nhiều lần

Cảnh cáo thành viên: ZboyvodoiZ

Gửi bàiĐã gửi: 04/07/2013 19:48
gửi bởi Bot
Cảnh cáo thành viên: ZboyvodoiZ
Người cảnh cáo: Zingproday
Nội dung cảnh cáo: Đây là cảnh cáo về việc viết ngôn ngữ teen của bạn: viewtopic.php?f=6&p=241434#p241434

Khóa tài khoản thành viên: Viquoc

Gửi bàiĐã gửi: 04/07/2013 19:53
gửi bởi Bot
Thành viên vi phạm: Viquoc
Thời gian thực hiện lệnh cấm: 3 ngày
Người cấm: Zingproday
Nguyên nhân bị cấm: Lập top linh tinh

Cảnh cáo thành viên: Daist

Gửi bàiĐã gửi: 04/07/2013 20:03
gửi bởi Bot
Cảnh cáo thành viên: Daist
Người cảnh cáo: Zingproday
Nội dung cảnh cáo: Đây là cảnh cáo về việc đào top của bạn: viewtopic.php?f=33&p=241451#p241451

Khóa tài khoản thành viên: ZboyvodoiZ

Gửi bàiĐã gửi: 04/07/2013 20:21
gửi bởi Bot
Thành viên vi phạm: ZboyvodoiZ
Thời gian thực hiện lệnh cấm: Vĩnh viễn
Người cấm: Zingproday
Nguyên nhân bị cấm: Lập top sử dụng quá nhiều ngôn ngữ teen

Cảnh cáo thành viên: kktuananh9x

Gửi bàiĐã gửi: 04/07/2013 20:45
gửi bởi Bot
Cảnh cáo thành viên: kktuananh9x
Người cảnh cáo: Zingproday
Nội dung cảnh cáo: Đây là cảnh cáo về việc viết ngôn ngữ teen của bạn: viewtopic.php?f=123&p=241489#p241489

Cảnh cáo thành viên: Night¤fury¤

Gửi bàiĐã gửi: 04/07/2013 21:05
gửi bởi Bot
Cảnh cáo thành viên: Night¤fury¤
Người cảnh cáo: Zingproday
Nội dung cảnh cáo: Đây là cảnh cáo về việc đào top của bạn: viewtopic.php?f=23&p=241496#p241496