Thông tin
Bang hội: Kanris gangster
Bang chủ: wearepen
Phó bang chủ 1: Trống
Phó bang chủ 2: Trống
Thành viên: 12
Quỹ bang: 0 Xu
Cấp độ:
Xếp hạng: 26/39
Đóng góp vào quỹ bang
Top đóng góp quỹ bang
Gửi yêu cầu tham gia

Thông báo: Ngày xưa anh giàu lắm cướp riết nên a nghèo ............. thành viên nào phản bội băng sẽ bị truy sát đến hết tiền kaka

Tường


Quanconghl: Ae ai còn sống nào
1 - 0 Bình luận
1511 ngày trước


Tinh Hồn: Bang im re vậy
1 - 0 Bình luận
2459 ngày trước


Quanconghl: Chữ kí bang ta lá gì nhỉ
1 - 0 Bình luận
2471 ngày trước


Kim Chan Hee: Iu chị Park Bom của 2NE1
1 - 0 Bình luận
2568 ngày trước


Tinh Hồn: đù chả ai chém thế
1 - 0 Bình luận
2575 ngày trước


Quanconghl: Bang hội cướp-hiếp-giết
1 - 0 Bình luận
2577 ngày trước


Hjhj: Thành viên 2012 cho zô hết đây. Haha
1 - 0 Bình luận
2577 ngày trước


Jrjs: mà sao tên hội lại có tên kanris
1 - 0 Bình luận
2577 ngày trước


Tinh Hồn: Có shop bang hội thì good nhể
1 - 0 Bình luận
2577 ngày trước


Tinh Hồn: Để xếp hạng chứ gì nữa :))
1 - 0 Bình luận
2577 ngày trước
1,2
Thành viên
Ngocnam5720
wearepen
1,2,3