Thông tin
Bang hội: V-Anime Fan
Bang chủ: zYuruhiz
Phó bang chủ 1: Tibu
Phó bang chủ 2: bakugan5
Thành viên: 71
Quỹ bang: 4253 Xu
Cấp độ:
Xếp hạng: 6/39
Đóng góp vào quỹ bang
Top đóng góp quỹ bang
Gửi yêu cầu tham gia

Thông báo: Hiện tại bang đã có tưòng Guild và là nơi anh em chém. Đó là 1 topic cho anh em thoải mái biên diễn chứ không bó hẹp trong cái trụ sở cùi bếp này...

Tường


hjepvipok: Em bé nhỏ trong vòng tay nhiệt đới !
1 - 0 Bình luận
1697 ngày trước


hjepvipok: Say : I Love You
1 - 0 Bình luận
1697 ngày trước


hjepvipok:
1 - 0 Bình luận
1697 ngày trước


nguyen van sam: Alo ae 2 năm rồi mới lên lại
1 - 0 Bình luận
1760 ngày trước


hjepvipok: ........................................
1 - 0 Bình luận
1823 ngày trước


hjepvipok: alo
1 - 0 Bình luận
1843 ngày trước


hjepvipok: 00000
1 - 0 Bình luận
1867 ngày trước


bakugan5: Ô lên phó bang rồi
1 - 0 Bình luận
2196 ngày trước


0ostar123o0: i mail oh yes umasay :D
1 - 0 Bình luận
2203 ngày trước


Ho-oh: Cho em xin chữ kỹ đi
1 - 0 Bình luận
2208 ngày trước
1,2
Thành viên
Chỉ Yêu Trai Anime
Hikari Eriko
Rin-chan
hjepvipok
Trung1906
1,2...14,15