Thành viên Tibu

Tên thành viên: Tibu
ID thành viên: 23596
Trạng thái: Offline
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️17/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện: ☀️17/30☀️
Bang hội: V-Anime Fan
Xếp hạng: ⚡7/59⚡
Like:
Online: ✨8/5293✨
Level: 🌟0/825🌟
Chủ đề đã tạo: 🩸595/4140🩸
Danh hiệu: ⚝Nghĩa Bạc Vân Thiên⚝
Tiền mặt:
Tài khoản Ngân hàng:
Thông tin cá nhân
Nhóm:
Giới tính:
Ngày sinh:
Điện thoại:
Chữ ký cá nhân:
V- Anime Fan - A/M in our heart

(Akatsuki Tibu) - (Hội Phó)

Trụ sở bang - Thảo luận

_ Thật buồn khi biết em đã yêu ai...
_ Thật đau khi biết là ai chứ không phải mình...

Tổng số bài viết:

Tìm kiếm bài viết của thành viên
Tìm kiếm chủ đề của thành viên
Ngày tham gia:
Lần ghé thăm trước:
Liên hệ
» Gửi email