Bang hộiTiền mặt: 0 XuTrò chơiHộp quà giáng sinh

Miêu tả

Ở đây bạn có thể cố gắng để cướp tiền của một thành viên khác. Nhưng bạn chỉ có thể cướp tối đa 100 % số tiền mặt của thành viên đó!
Giống như trong cuộc sống thực, tội phạm thực sự không thành công. Cơ hội của bạn để thành công với vụ cướp là 33 %.
Nếu bạn cướp không thành công bạn sẽ mất 100 % số tiền bạn muốn cướp!

Cướp

Nếu bạn mở tài khoản ngân hàng, bạn sẽ được sử dụng chức năng này!