Bang hộiTiền mặt: 0 XuTrò chơiHộp quà giáng sinh

Miêu tả

Ở đây bạn có thể chuyển khoản Xu. Đơn giản chỉ cần nhập tên thành viên và số lượng tiền bạn muốn chuyển. Việc chuyển khoản sẽ được lưu trong lịch sử đăng nhập của bạn.

Chuyển khoản

Bạn muốn chuyển khoản Xu tới Namdien

Xu