Khai trừ thành viên

Thông tin
ID Bang: 40
Bang hội: Địa Ngục
Bang chủ: NamJack
Phó bang chủ 1: Trống
Phó bang chủ 2: Trống
Thành viên: 1
Lịch sử khai trừ thành viên
Trống