LỊCH SỬ 100 LƯỢT MỞ HỘP QUÀ GIÁNG SINH GẦN ĐÂY
1. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được -8 Xu vào lúc 06:31:17 - 17/12/2018
2. Daokota mở hộp quà giáng sinh nhận được -7 Xu vào lúc 05:59:04 - 17/12/2018
3. Minh Thiệu mở hộp quà giáng sinh nhận được 40 Xu vào lúc 02:06:48 - 17/12/2018
4. 01284470539 mở hộp quà giáng sinh nhận được -13 Xu vào lúc 02:05:20 - 17/12/2018
5. MVP mở hộp quà giáng sinh nhận được 50 Xu vào lúc 13:44:07 - 16/12/2018
6. Pokemon12 mở hộp quà giáng sinh nhận được 10 Xu vào lúc 11:22:28 - 16/12/2018
7. 01284470539 mở hộp quà giáng sinh nhận được 31 Xu vào lúc 11:18:00 - 16/12/2018
8. Minh Thiệu mở hộp quà giáng sinh nhận được 13 Xu vào lúc 11:17:26 - 16/12/2018
9. Daokota mở hộp quà giáng sinh nhận được 3 Xu vào lúc 11:08:53 - 16/12/2018
10. thelaxong mở hộp quà giáng sinh nhận được 12 Xu vào lúc 11:01:20 - 16/12/2018
11. laibiband mở hộp quà giáng sinh nhận được 30 Xu vào lúc 10:59:40 - 16/12/2018
12. Bakuryu mở hộp quà giáng sinh nhận được -19 Xu vào lúc 10:34:57 - 16/12/2018
13. No Name mở hộp quà giáng sinh nhận được 20 Xu vào lúc 19:12:23 - 15/12/2018
14. Luvian mở hộp quà giáng sinh nhận được 41 Xu vào lúc 11:56:19 - 15/12/2018
15. thelaxong mở hộp quà giáng sinh nhận được 11 Xu vào lúc 11:41:14 - 15/12/2018
16. Minh Thiệu mở hộp quà giáng sinh nhận được 13 Xu vào lúc 09:50:13 - 15/12/2018
17. 01284470539 mở hộp quà giáng sinh nhận được 43 Xu vào lúc 09:49:14 - 15/12/2018
18. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 28 Xu vào lúc 07:18:47 - 15/12/2018
19. Daokota mở hộp quà giáng sinh nhận được 4 Xu vào lúc 05:36:56 - 15/12/2018
20. thelaxong mở hộp quà giáng sinh nhận được 19 Xu vào lúc 11:16:29 - 14/12/2018
21. Daokota mở hộp quà giáng sinh nhận được -4 Xu vào lúc 07:58:54 - 14/12/2018
22. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được -17 Xu vào lúc 06:48:48 - 14/12/2018
23. 01284470539 mở hộp quà giáng sinh nhận được -12 Xu vào lúc 05:26:36 - 14/12/2018
24. Minh Thiệu mở hộp quà giáng sinh nhận được -18 Xu vào lúc 05:25:59 - 14/12/2018
25. XuanNghia92 mở hộp quà giáng sinh nhận được -17 Xu vào lúc 23:55:36 - 13/12/2018
26. 01284470539 mở hộp quà giáng sinh nhận được 0 Xu vào lúc 21:02:25 - 13/12/2018
27. Minh Thiệu mở hộp quà giáng sinh nhận được -14 Xu vào lúc 21:00:52 - 13/12/2018
28. thelaxong mở hộp quà giáng sinh nhận được 21 Xu vào lúc 18:56:35 - 13/12/2018
29. thelaxong mở hộp quà giáng sinh nhận được -23 Xu vào lúc 18:56:30 - 13/12/2018
30. thelaxong mở hộp quà giáng sinh nhận được -30 Xu vào lúc 18:56:25 - 13/12/2018
31. thelaxong mở hộp quà giáng sinh nhận được -7 Xu vào lúc 18:56:20 - 13/12/2018
32. thelaxong mở hộp quà giáng sinh nhận được 46 Xu vào lúc 18:56:15 - 13/12/2018
33. thelaxong mở hộp quà giáng sinh nhận được -25 Xu vào lúc 18:56:08 - 13/12/2018
34. Bakuryu mở hộp quà giáng sinh nhận được 44 Xu vào lúc 13:17:59 - 13/12/2018
35. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được -1 Xu vào lúc 06:33:49 - 13/12/2018
36. Daokota mở hộp quà giáng sinh nhận được -15 Xu vào lúc 06:30:31 - 13/12/2018
37. Daokota mở hộp quà giáng sinh nhận được -28 Xu vào lúc 12:13:50 - 12/12/2018
38. Minh Thiệu mở hộp quà giáng sinh nhận được 46 Xu vào lúc 09:34:48 - 12/12/2018
39. 01284470539 mở hộp quà giáng sinh nhận được 41 Xu vào lúc 09:33:37 - 12/12/2018
40. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 28 Xu vào lúc 06:29:46 - 12/12/2018
41. MVP mở hộp quà giáng sinh nhận được 44 Xu vào lúc 17:30:23 - 11/12/2018
42. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được -21 Xu vào lúc 06:34:43 - 11/12/2018
43. Daokota mở hộp quà giáng sinh nhận được 35 Xu vào lúc 06:34:30 - 11/12/2018
44. 01284470539 mở hộp quà giáng sinh nhận được -14 Xu vào lúc 05:47:19 - 11/12/2018
45. Minh Thiệu mở hộp quà giáng sinh nhận được -29 Xu vào lúc 05:42:12 - 11/12/2018
46. thelaxong mở hộp quà giáng sinh nhận được 21 Xu vào lúc 15:18:24 - 10/12/2018
47. thelaxong mở hộp quà giáng sinh nhận được 19 Xu vào lúc 15:18:18 - 10/12/2018
48. thelaxong mở hộp quà giáng sinh nhận được -33 Xu vào lúc 15:18:11 - 10/12/2018
49. thelaxong mở hộp quà giáng sinh nhận được 23 Xu vào lúc 15:18:05 - 10/12/2018
50. thelaxong mở hộp quà giáng sinh nhận được -27 Xu vào lúc 15:17:58 - 10/12/2018
51. thelaxong mở hộp quà giáng sinh nhận được 6 Xu vào lúc 12:52:39 - 10/12/2018
52. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được -8 Xu vào lúc 07:17:18 - 10/12/2018
53. Daokota mở hộp quà giáng sinh nhận được -22 Xu vào lúc 05:52:39 - 10/12/2018
54. Minh Thiệu mở hộp quà giáng sinh nhận được 5 Xu vào lúc 05:33:06 - 10/12/2018
55. laibiband mở hộp quà giáng sinh nhận được 4 Xu vào lúc 17:56:33 - 09/12/2018
56. Minh Thiệu mở hộp quà giáng sinh nhận được 28 Xu vào lúc 10:13:41 - 09/12/2018
57. 01284470539 mở hộp quà giáng sinh nhận được -13 Xu vào lúc 10:12:40 - 09/12/2018
58. Daokota mở hộp quà giáng sinh nhận được -11 Xu vào lúc 07:06:13 - 09/12/2018
59. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 17 Xu vào lúc 07:03:26 - 09/12/2018
60. Minh Thiệu mở hộp quà giáng sinh nhận được 20 Xu vào lúc 19:45:50 - 08/12/2018
61. Bakuryu mở hộp quà giáng sinh nhận được 3 Xu vào lúc 18:43:56 - 08/12/2018
62. 01284470539 mở hộp quà giáng sinh nhận được -24 Xu vào lúc 13:20:34 - 08/12/2018
63. Daokota mở hộp quà giáng sinh nhận được -14 Xu vào lúc 08:21:27 - 08/12/2018
64. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được -7 Xu vào lúc 06:43:14 - 08/12/2018
65. XuanNghia92 mở hộp quà giáng sinh nhận được -6 Xu vào lúc 05:15:35 - 08/12/2018
66. thelaxong mở hộp quà giáng sinh nhận được 49 Xu vào lúc 19:14:15 - 07/12/2018
67. Daokota mở hộp quà giáng sinh nhận được 34 Xu vào lúc 09:08:57 - 07/12/2018
68. 01284470539 mở hộp quà giáng sinh nhận được 11 Xu vào lúc 08:53:54 - 07/12/2018
69. Dajgiachandat mở hộp quà giáng sinh nhận được 50 Xu vào lúc 07:30:43 - 07/12/2018
70. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 1 Xu vào lúc 06:37:56 - 07/12/2018
71. Minh Thiệu mở hộp quà giáng sinh nhận được 9 Xu vào lúc 03:41:37 - 07/12/2018
72. MVP mở hộp quà giáng sinh nhận được 25 Xu vào lúc 22:48:21 - 06/12/2018
73. XuanNghia92 mở hộp quà giáng sinh nhận được -20 Xu vào lúc 20:17:14 - 06/12/2018
74. Minh Thiệu mở hộp quà giáng sinh nhận được 7 Xu vào lúc 15:59:02 - 06/12/2018
75. 01284470539 mở hộp quà giáng sinh nhận được -28 Xu vào lúc 15:58:08 - 06/12/2018
76. Bậc Thầy Pokemon mở hộp quà giáng sinh nhận được 19 Xu vào lúc 14:02:43 - 06/12/2018
77. Dajgiachandat mở hộp quà giáng sinh nhận được -5 Xu vào lúc 12:28:43 - 06/12/2018
78. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 32 Xu vào lúc 06:35:28 - 06/12/2018
79. Daokota mở hộp quà giáng sinh nhận được -3 Xu vào lúc 05:51:05 - 06/12/2018
80. 01284470539 mở hộp quà giáng sinh nhận được -15 Xu vào lúc 22:08:25 - 05/12/2018
81. Daokota mở hộp quà giáng sinh nhận được 47 Xu vào lúc 12:56:30 - 05/12/2018
82. MVP mở hộp quà giáng sinh nhận được -25 Xu vào lúc 12:48:16 - 05/12/2018
83. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 42 Xu vào lúc 07:18:58 - 05/12/2018
84. Nô_Bi_Ta_01 mở hộp quà giáng sinh nhận được 12 Xu vào lúc 06:34:50 - 05/12/2018
85. Dajgiachandat mở hộp quà giáng sinh nhận được 44 Xu vào lúc 06:14:22 - 05/12/2018
86. XuanNghia92 mở hộp quà giáng sinh nhận được -9 Xu vào lúc 03:22:55 - 05/12/2018
87. thelaxong mở hộp quà giáng sinh nhận được -4 Xu vào lúc 14:12:13 - 04/12/2018
88. Dajgiachandat mở hộp quà giáng sinh nhận được -34 Xu vào lúc 13:15:42 - 04/12/2018
89. 01284470539 mở hộp quà giáng sinh nhận được -1 Xu vào lúc 12:39:35 - 04/12/2018
90. Minh Thiệu mở hộp quà giáng sinh nhận được 4 Xu vào lúc 12:38:48 - 04/12/2018
91. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được -30 Xu vào lúc 06:53:46 - 04/12/2018
92. Daokota mở hộp quà giáng sinh nhận được 42 Xu vào lúc 18:56:10 - 03/12/2018
93. Chai mở hộp quà giáng sinh nhận được 27 Xu vào lúc 16:16:28 - 03/12/2018
94. Dajgiachandat mở hộp quà giáng sinh nhận được 32 Xu vào lúc 15:46:30 - 03/12/2018
95. thelaxong mở hộp quà giáng sinh nhận được -3 Xu vào lúc 13:44:50 - 03/12/2018
96. Minh Thiệu mở hộp quà giáng sinh nhận được 13 Xu vào lúc 13:06:26 - 03/12/2018
97. 01284470539 mở hộp quà giáng sinh nhận được 45 Xu vào lúc 13:05:43 - 03/12/2018
98. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 9 Xu vào lúc 06:52:08 - 03/12/2018
99. laibiband mở hộp quà giáng sinh nhận được -30 Xu vào lúc 21:35:08 - 02/12/2018
100. laibiband mở hộp quà giáng sinh nhận được -30 Xu vào lúc 21:35:03 - 02/12/2018

© 2012-2018 CHIASE123.COM