LỊCH SỬ 100 LƯỢT MỞ HỘP QUÀ GIÁNG SINH GẦN ĐÂY
1. Nô_Bi_Ta_01 mở hộp quà giáng sinh nhận được 28 Xu vào lúc 07:33:34 - 27/04/2018
2. 123duythonna mở hộp quà giáng sinh nhận được 46 Xu vào lúc 07:26:09 - 27/04/2018
3. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được -14 Xu vào lúc 06:42:25 - 27/04/2018
4. Luvian mở hộp quà giáng sinh nhận được 39 Xu vào lúc 17:35:52 - 26/04/2018
5. 123duythonna mở hộp quà giáng sinh nhận được -13 Xu vào lúc 13:05:46 - 26/04/2018
6. tesrapi mở hộp quà giáng sinh nhận được 20 Xu vào lúc 10:50:02 - 26/04/2018
7. Dajgiachandat mở hộp quà giáng sinh nhận được 17 Xu vào lúc 10:45:21 - 26/04/2018
8. Nô_Bi_Ta_01 mở hộp quà giáng sinh nhận được 6 Xu vào lúc 07:39:15 - 26/04/2018
9. Bakuryu mở hộp quà giáng sinh nhận được 17 Xu vào lúc 06:42:15 - 26/04/2018
10. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 19 Xu vào lúc 06:40:52 - 26/04/2018
11. Nô_Bi_Ta_01 mở hộp quà giáng sinh nhận được 18 Xu vào lúc 20:13:45 - 25/04/2018
12. vipmathuah mở hộp quà giáng sinh nhận được 13 Xu vào lúc 13:29:43 - 25/04/2018
13. Bakuryu mở hộp quà giáng sinh nhận được 8 Xu vào lúc 08:54:26 - 25/04/2018
14. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 21 Xu vào lúc 06:36:35 - 25/04/2018
15. Dajgiachandat mở hộp quà giáng sinh nhận được 7 Xu vào lúc 06:17:25 - 25/04/2018
16. tesrapi mở hộp quà giáng sinh nhận được 1 Xu vào lúc 05:27:01 - 25/04/2018
17. Luvian mở hộp quà giáng sinh nhận được 29 Xu vào lúc 18:15:20 - 24/04/2018
18. 123duythonna mở hộp quà giáng sinh nhận được 14 Xu vào lúc 12:44:18 - 24/04/2018
19. No Name mở hộp quà giáng sinh nhận được 5 Xu vào lúc 11:26:04 - 24/04/2018
20. Nô_Bi_Ta_01 mở hộp quà giáng sinh nhận được 16 Xu vào lúc 10:55:21 - 24/04/2018
21. tesrapi mở hộp quà giáng sinh nhận được 19 Xu vào lúc 09:24:29 - 24/04/2018
22. Dajgiachandat mở hộp quà giáng sinh nhận được -11 Xu vào lúc 08:14:11 - 24/04/2018
23. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 38 Xu vào lúc 06:36:22 - 24/04/2018
24. vipmathuah mở hộp quà giáng sinh nhận được 12 Xu vào lúc 05:08:41 - 24/04/2018
25. 123duythonna mở hộp quà giáng sinh nhận được 32 Xu vào lúc 20:02:37 - 23/04/2018
26. vipmathuah mở hộp quà giáng sinh nhận được 9 Xu vào lúc 19:16:14 - 23/04/2018
27. Luvian mở hộp quà giáng sinh nhận được 22 Xu vào lúc 18:11:46 - 23/04/2018
28. Bakuryu mở hộp quà giáng sinh nhận được 36 Xu vào lúc 10:36:07 - 23/04/2018
29. Dajgiachandat mở hộp quà giáng sinh nhận được 28 Xu vào lúc 09:32:52 - 23/04/2018
30. Nô_Bi_Ta_01 mở hộp quà giáng sinh nhận được 25 Xu vào lúc 07:01:22 - 23/04/2018
31. tesrapi mở hộp quà giáng sinh nhận được 19 Xu vào lúc 06:40:34 - 23/04/2018
32. Luvian mở hộp quà giáng sinh nhận được 40 Xu vào lúc 19:02:14 - 22/04/2018
33. Nô_Bi_Ta_01 mở hộp quà giáng sinh nhận được 16 Xu vào lúc 17:59:24 - 22/04/2018
34. tesrapi mở hộp quà giáng sinh nhận được 21 Xu vào lúc 16:16:05 - 22/04/2018
35. 123duythonna mở hộp quà giáng sinh nhận được 26 Xu vào lúc 10:16:01 - 22/04/2018
36. Dajgiachandat mở hộp quà giáng sinh nhận được 16 Xu vào lúc 09:00:04 - 22/04/2018
37. Bakuryu mở hộp quà giáng sinh nhận được 20 Xu vào lúc 06:41:54 - 22/04/2018
38. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được -25 Xu vào lúc 05:13:48 - 22/04/2018
39. Nô_Bi_Ta_01 mở hộp quà giáng sinh nhận được 12 Xu vào lúc 21:39:22 - 21/04/2018
40. Boyxuthanh mở hộp quà giáng sinh nhận được 45 Xu vào lúc 19:48:57 - 21/04/2018
41. Monchếếế mở hộp quà giáng sinh nhận được 28 Xu vào lúc 19:37:10 - 21/04/2018
42. Luvian mở hộp quà giáng sinh nhận được 24 Xu vào lúc 18:35:48 - 21/04/2018
43. vipmathuah mở hộp quà giáng sinh nhận được 12 Xu vào lúc 17:22:08 - 21/04/2018
44. tesrapi mở hộp quà giáng sinh nhận được 42 Xu vào lúc 14:24:47 - 21/04/2018
45. Dajgiachandat mở hộp quà giáng sinh nhận được 36 Xu vào lúc 08:39:03 - 21/04/2018
46. Bakuryu mở hộp quà giáng sinh nhận được 8 Xu vào lúc 07:08:22 - 21/04/2018
47. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được -2 Xu vào lúc 06:46:02 - 21/04/2018
48. Nô_Bi_Ta_01 mở hộp quà giáng sinh nhận được 44 Xu vào lúc 21:50:21 - 20/04/2018
49. 123duythonna mở hộp quà giáng sinh nhận được 21 Xu vào lúc 13:17:59 - 20/04/2018
50. vipmathuah mở hộp quà giáng sinh nhận được 33 Xu vào lúc 12:50:42 - 20/04/2018
51. Dajgiachandat mở hộp quà giáng sinh nhận được 20 Xu vào lúc 06:58:32 - 20/04/2018
52. tesrapi mở hộp quà giáng sinh nhận được 17 Xu vào lúc 06:54:55 - 20/04/2018
53. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 47 Xu vào lúc 06:38:11 - 20/04/2018
54. Bakuryu mở hộp quà giáng sinh nhận được -21 Xu vào lúc 06:29:35 - 20/04/2018
55. XuanNghia92 mở hộp quà giáng sinh nhận được 33 Xu vào lúc 23:32:40 - 19/04/2018
56. 123duythonna mở hộp quà giáng sinh nhận được 1 Xu vào lúc 20:19:41 - 19/04/2018
57. vipmathuah mở hộp quà giáng sinh nhận được 16 Xu vào lúc 19:17:31 - 19/04/2018
58. Luvian mở hộp quà giáng sinh nhận được 16 Xu vào lúc 18:50:42 - 19/04/2018
59. Mjhtriuday mở hộp quà giáng sinh nhận được 16 Xu vào lúc 11:39:44 - 19/04/2018
60. Truongps2 mở hộp quà giáng sinh nhận được 32 Xu vào lúc 10:56:48 - 19/04/2018
61. tesrapi mở hộp quà giáng sinh nhận được 40 Xu vào lúc 10:26:13 - 19/04/2018
62. Dajgiachandat mở hộp quà giáng sinh nhận được 50 Xu vào lúc 08:06:24 - 19/04/2018
63. Bakuryu mở hộp quà giáng sinh nhận được 12 Xu vào lúc 07:41:03 - 19/04/2018
64. Bậc Thầy Pokemon mở hộp quà giáng sinh nhận được 14 Xu vào lúc 07:29:53 - 19/04/2018
65. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 2 Xu vào lúc 06:47:52 - 19/04/2018
66. Monchếếế mở hộp quà giáng sinh nhận được 37 Xu vào lúc 06:44:03 - 19/04/2018
67. vipmathuah mở hộp quà giáng sinh nhận được 8 Xu vào lúc 19:55:27 - 18/04/2018
68. Truongps2 mở hộp quà giáng sinh nhận được 47 Xu vào lúc 19:53:39 - 18/04/2018
69. Luvian mở hộp quà giáng sinh nhận được -12 Xu vào lúc 19:16:40 - 18/04/2018
70. 123duythonna mở hộp quà giáng sinh nhận được 26 Xu vào lúc 11:29:23 - 18/04/2018
71. Bakuryu mở hộp quà giáng sinh nhận được -13 Xu vào lúc 10:24:53 - 18/04/2018
72. tesrapi mở hộp quà giáng sinh nhận được 7 Xu vào lúc 06:43:53 - 18/04/2018
73. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được -18 Xu vào lúc 06:41:09 - 18/04/2018
74. Monchếếế mở hộp quà giáng sinh nhận được -13 Xu vào lúc 06:27:45 - 18/04/2018
75. Dajgiachandat mở hộp quà giáng sinh nhận được -21 Xu vào lúc 06:12:14 - 18/04/2018
76. Boyxuthanh mở hộp quà giáng sinh nhận được 26 Xu vào lúc 14:30:36 - 17/04/2018
77. Luvian mở hộp quà giáng sinh nhận được -9 Xu vào lúc 12:11:47 - 17/04/2018
78. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 50 Xu vào lúc 06:46:01 - 17/04/2018
79. Dajgiachandat mở hộp quà giáng sinh nhận được 2 Xu vào lúc 06:09:47 - 17/04/2018
80. tesrapi mở hộp quà giáng sinh nhận được 24 Xu vào lúc 05:46:48 - 17/04/2018
81. Bakuryu mở hộp quà giáng sinh nhận được 14 Xu vào lúc 05:41:09 - 17/04/2018
82. XuanNghia92 mở hộp quà giáng sinh nhận được 1 Xu vào lúc 00:20:59 - 17/04/2018
83. vipmathuah mở hộp quà giáng sinh nhận được 9 Xu vào lúc 20:25:53 - 16/04/2018
84. 123duythonna mở hộp quà giáng sinh nhận được 15 Xu vào lúc 18:56:55 - 16/04/2018
85. Luvian mở hộp quà giáng sinh nhận được -10 Xu vào lúc 18:18:17 - 16/04/2018
86. tesrapi mở hộp quà giáng sinh nhận được 31 Xu vào lúc 14:16:58 - 16/04/2018
87. Dajgiachandat mở hộp quà giáng sinh nhận được -17 Xu vào lúc 11:02:25 - 16/04/2018
88. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 26 Xu vào lúc 07:11:54 - 16/04/2018
89. Truongps2 mở hộp quà giáng sinh nhận được 3 Xu vào lúc 23:41:20 - 15/04/2018
90. Mjhtriuday mở hộp quà giáng sinh nhận được -9 Xu vào lúc 20:58:57 - 15/04/2018
91. Monchếếế mở hộp quà giáng sinh nhận được 20 Xu vào lúc 19:05:33 - 15/04/2018
92. Boyxuthanh mở hộp quà giáng sinh nhận được -24 Xu vào lúc 11:52:24 - 15/04/2018
93. Dajgiachandat mở hộp quà giáng sinh nhận được -8 Xu vào lúc 09:32:13 - 15/04/2018
94. 123duythonna mở hộp quà giáng sinh nhận được 33 Xu vào lúc 08:16:31 - 15/04/2018
95. tesrapi mở hộp quà giáng sinh nhận được 14 Xu vào lúc 06:58:45 - 15/04/2018
96. Ngohaithien mở hộp quà giáng sinh nhận được 18 Xu vào lúc 06:31:04 - 15/04/2018
97. Bakuryu mở hộp quà giáng sinh nhận được 10 Xu vào lúc 06:21:16 - 15/04/2018
98. Monchếếế mở hộp quà giáng sinh nhận được -3 Xu vào lúc 00:37:31 - 15/04/2018
99. Truongps2 mở hộp quà giáng sinh nhận được 7 Xu vào lúc 22:59:49 - 14/04/2018
100. vipmathuah mở hộp quà giáng sinh nhận được 33 Xu vào lúc 19:47:43 - 14/04/2018

© 2012-2018 CHIASE123.COM