Xếp hạng Tu Luyện

1. NgoHaiThien ☀️27☀️
2. Dajgiachandat ☀️22☀️
3. Hjhj ☀️20☀️
4. Mjhtriuday ☀️20☀️
5. Doramon97hd ☀️20☀️
6. NguyenNhan ☀️19☀️
7. ZzHAIVIPzZ ☀️18☀️
8. Chai ☀️17☀️
9. Truongps2 ☀️17☀️
10. Bakuryu ☀️17☀️
11. Tibu ☀️17☀️
12. truth99 ☀️17☀️
13. NoBiTa01 ☀️17☀️
14. Tolabocau ☀️16☀️
15. TomboyCukkoo ☀️16☀️
16. tranvuonghien ☀️16☀️
17. kanris ☀️15☀️
18. Pokemon12 ☀️15☀️
19. Merilo ☀️14☀️
20. Hieukissyou ☀️14☀️
21. Tiger01 ☀️14☀️
22. Lovanxien ☀️14☀️
23. Zingproday ☀️14☀️
24. vipmathuah ☀️14☀️
25. Nhan ☀️14☀️
26. MrHung ☀️13☀️
27. hoangpro97x ☀️13☀️
28. Lastsummer ☀️13☀️
29. Trex ☀️13☀️
30. ErikTran ☀️13☀️
31. taoladay ☀️13☀️
32. zannaghazi ☀️13☀️
33. bakugan5 ☀️13☀️
34. MINHPRO9999 ☀️13☀️
35. Vipvip ☀️13☀️
36. KingDragon ☀️12☀️
37. Tanbanben1 ☀️12☀️
38. TSNo1ST ☀️12☀️
39. minhtan16 ☀️12☀️
40. k3posh ☀️12☀️
41. Luvian ☀️12☀️
42. Mrduc95gl ☀️12☀️
43. fantasy777 ☀️12☀️
44. laibiband ☀️12☀️
45. ZzasagazZ ☀️12☀️
46. Banneddi ☀️12☀️
47. zYuruhiz ☀️11☀️
48. Hunglabocau ☀️11☀️
49. Namnt222 ☀️11☀️
50. LoveisSweet ☀️11☀️
51. Kelamat97 ☀️11☀️
52. akyra ☀️11☀️
53. Minhnl5achacha ☀️11☀️
54. wearepen ☀️11☀️
55. dragongalaxy ☀️11☀️
56. p0d0lsky ☀️11☀️
57. Xtistyle ☀️11☀️
58. Moncheee ☀️11☀️
59. Jrjs ☀️11☀️
60. Huymit1998 ☀️11☀️
61. Ghost ☀️11☀️
62. Doclongvosong ☀️10☀️
63. thienbkv2 ☀️10☀️
64. Evil ☀️10☀️
65. BacThayPokemon ☀️10☀️
66. Wlion98 ☀️10☀️
67. Nhoxsock0000 ☀️10☀️
68. Xaudios ☀️10☀️
69. letien92 ☀️10☀️
70. Lergerro ☀️10☀️
71. Ngohuunhan ☀️10☀️
72. 123duythonna ☀️10☀️
73. dinoxlc ☀️10☀️
74. Shamanking ☀️10☀️
75. Hjhj3 ☀️10☀️
76. htannath ☀️10☀️
77. Kinhthien ☀️10☀️
78. ngadoan0602 ☀️10☀️
79. datkaka ☀️10☀️
80. doducquang ☀️10☀️
81. Yoonsiyoon ☀️10☀️
82. nongian23 ☀️10☀️
83. sang7a ☀️10☀️
84. xmenno1 ☀️10☀️
85. Dankhuong ☀️10☀️
86. myheart ☀️10☀️
87. APTX4869 ☀️10☀️
88. Jkthinh ☀️10☀️
89. trungdaixa ☀️10☀️
90. rioange ☀️10☀️
91. zNhinCaiGiz ☀️9☀️
92. Xboybnx ☀️9☀️
93. NoName ☀️9☀️
94. Longhd2000 ☀️9☀️
95. Tuikhongbiet ☀️9☀️
96. Vuagaac ☀️9☀️
97. hjepvipok ☀️9☀️
98. Mrgiang ☀️9☀️
99. c3303k ☀️9☀️
100. nghia1761 ☀️9☀️