Xếp hạng Tu Luyện

1. NgoHaiThien ☀️27☀️
2. Dajgiachandat ☀️22☀️
3. Hjhj ☀️20☀️
4. Mjhtriuday ☀️20☀️
5. Doramon97hd ☀️20☀️
6. NguyenNhan ☀️19☀️
7. ZzHAIVIPzZ ☀️18☀️
8. Chai ☀️17☀️
9. Truongps2 ☀️17☀️
10. Tibu ☀️17☀️
11. Bakuryu ☀️17☀️
12. truth99 ☀️17☀️
13. NoBiTa01 ☀️17☀️
14. Tolabocau ☀️16☀️
15. TomboyCukkoo ☀️16☀️
16. tranvuonghien ☀️16☀️
17. kanris ☀️15☀️
18. Pokemon12 ☀️15☀️
19. Merilo ☀️14☀️
20. Hieukissyou ☀️14☀️
21. Tiger01 ☀️14☀️
22. Lovanxien ☀️14☀️
23. Zingproday ☀️14☀️
24. vipmathuah ☀️14☀️
25. Nhan ☀️14☀️
26. MrHung ☀️13☀️
27. hoangpro97x ☀️13☀️
28. Lastsummer ☀️13☀️
29. Trex ☀️13☀️
30. ErikTran ☀️13☀️
31. taoladay ☀️13☀️
32. zannaghazi ☀️13☀️
33. bakugan5 ☀️13☀️
34. MINHPRO9999 ☀️13☀️
35. Vipvip ☀️13☀️
36. Tanbanben1 ☀️12☀️
37. KingDragon ☀️12☀️
38. TSNo1ST ☀️12☀️
39. minhtan16 ☀️12☀️
40. k3posh ☀️12☀️
41. Mrduc95gl ☀️12☀️
42. Luvian ☀️12☀️
43. fantasy777 ☀️12☀️
44. laibiband ☀️12☀️
45. ZzasagazZ ☀️12☀️
46. Banneddi ☀️12☀️
47. zYuruhiz ☀️11☀️
48. Hunglabocau ☀️11☀️
49. Namnt222 ☀️11☀️
50. LoveisSweet ☀️11☀️
51. Kelamat97 ☀️11☀️
52. akyra ☀️11☀️
53. Minhnl5achacha ☀️11☀️
54. wearepen ☀️11☀️
55. dragongalaxy ☀️11☀️
56. p0d0lsky ☀️11☀️
57. Xtistyle ☀️11☀️
58. Moncheee ☀️11☀️
59. Jrjs ☀️11☀️
60. Huymit1998 ☀️11☀️
61. 000 ☀️11☀️
62. Doclongvosong ☀️10☀️
63. Evil ☀️10☀️
64. thienbkv2 ☀️10☀️
65. BacThayPokemon ☀️10☀️
66. Wlion98 ☀️10☀️
67. Nhoxsock0000 ☀️10☀️
68. letien92 ☀️10☀️
69. Lergerro ☀️10☀️
70. Ngohuunhan ☀️10☀️
71. 123duythonna ☀️10☀️
72. dinoxlc ☀️10☀️
73. Shamanking ☀️10☀️
74. Hjhj3 ☀️10☀️
75. htannath ☀️10☀️
76. Kinhthien ☀️10☀️
77. ngadoan0602 ☀️10☀️
78. datkaka ☀️10☀️
79. nongian23 ☀️10☀️
80. doducquang ☀️10☀️
81. Yoonsiyoon ☀️10☀️
82. sang7a ☀️10☀️
83. xmenno1 ☀️10☀️
84. Dankhuong ☀️10☀️
85. myheart ☀️10☀️
86. APTX4869 ☀️10☀️
87. Jkthinh ☀️10☀️
88. trungdaixa ☀️10☀️
89. rioange ☀️10☀️
90. zNhinCaiGiz ☀️9☀️
91. Xboybnx ☀️9☀️
92. NoName ☀️9☀️
93. Longhd2000 ☀️9☀️
94. Tuikhongbiet ☀️9☀️
95. Vuagaac ☀️9☀️
96. Mrgiang ☀️9☀️
97. hjepvipok ☀️9☀️
98. c3303k ☀️9☀️
99. nghia1761 ☀️9☀️
100. Wapm4u ☀️9☀️