Xếp hạng Tu Luyện

1. Ngohaithien ☀️27☀️
2. Dajgiachandat ☀️22☀️
3. Hjhj ☀️20☀️
4. Mjhtriuday ☀️20☀️
5. Doramon97hd ☀️20☀️
6. Nguyen nhan ☀️19☀️
7. ZzHẢIVIPzZ ☀️18☀️
8. Chai ☀️17☀️
9. Truongps2 ☀️17☀️
10. Tibu ☀️17☀️
11. Bakuryu ☀️17☀️
12. truth99 ☀️17☀️
13. Nô_Bi_Ta_01 ☀️17☀️
14. Tolabocau ☀️16☀️
15. Tomboy_cukkoo ☀️16☀️
16. tranvuonghien ☀️16☀️
17. kanris ☀️15☀️
18. Pokemon12 ☀️15☀️
19. Merilo ☀️14☀️
20. Hieukissyou ☀️14☀️
21. Tiger01 ☀️14☀️
22. Lovanxien ☀️14☀️
23. Zingproday ☀️14☀️
24. vipmathuah ☀️14☀️
25. Xaudios ☀️14☀️
26. Nhân ☀️14☀️
27. MrHưng ☀️13☀️
28. hoangpro97x ☀️13☀️
29. Lastsummer ☀️13☀️
30. T-rex ☀️13☀️
31. ErikTrần ☀️13☀️
32. taoladay ☀️13☀️
33. zannaghazi ☀️13☀️
34. bakugan5 ☀️13☀️
35. MINHPRO9999 ☀️13☀️
36. Vipvip ☀️13☀️
37. Tanbanben1 ☀️12☀️
38. KingDragon ☀️12☀️
39. TS_No1_ST ☀️12☀️
40. minhtan16 ☀️12☀️
41. k3.posh ☀️12☀️
42. Mrduc95gl ☀️12☀️
43. fantasy777 ☀️12☀️
44. laibiband ☀️12☀️
45. Luvian ☀️12☀️
46. ZzasagazZ ☀️12☀️
47. Banned đi ☀️12☀️
48. zYuruhiz ☀️11☀️
49. Hưng là bồ câu ☀️11☀️
50. Namnt222 ☀️11☀️
51. Love..is..Sweet ☀️11☀️
52. Kelamat97 ☀️11☀️
53. akyra ☀️11☀️
54. Minhnl5achacha ☀️11☀️
55. wearepen ☀️11☀️
56. dragongalaxy ☀️11☀️
57. p0d0lsky ☀️11☀️
58. Xtistyle ☀️11☀️
59. Monchếếế ☀️11☀️
60. Jrjs ☀️11☀️
61. Huymit1998 ☀️11☀️
62. (¤_¤) ☀️11☀️
63. Độc long vô song ☀️10☀️
64. Evil ☀️10☀️
65. thienbkv2 ☀️10☀️
66. Bậc Thầy Pokemon ☀️10☀️
67. W_lion_98 ☀️10☀️
68. Nhoxsock0000 ☀️10☀️
69. letien92 ☀️10☀️
70. Lergerro ☀️10☀️
71. Ngohuunhan ☀️10☀️
72. dino_xlc ☀️10☀️
73. 123duythonna ☀️10☀️
74. Shamanking ☀️10☀️
75. Hjhj 3 ☀️10☀️
76. htannath ☀️10☀️
77. Kìnhthiên ☀️10☀️
78. ngadoan0602 ☀️10☀️
79. datkaka ☀️10☀️
80. nongian23 ☀️10☀️
81. doducquang ☀️10☀️
82. Yoonsiyoon ☀️10☀️
83. sang7a ☀️10☀️
84. xmen_no1 ☀️10☀️
85. Dân khương ☀️10☀️
86. APTX 4869 ☀️10☀️
87. myheart ☀️10☀️
88. Jkthinh ☀️10☀️
89. trungdaixa ☀️10☀️
90. rio_ange ☀️10☀️
91. zNhinCaiGiz ☀️9☀️
92. Xboybnx ☀️9☀️
93. Longhd2000 ☀️9☀️
94. No Name ☀️9☀️
95. Tui không biết ☀️9☀️
96. Vuagaac ☀️9☀️
97. Mr.giang ☀️9☀️
98. hjepvipok ☀️9☀️
99. c3303k ☀️9☀️
100. Wapm4u ☀️9☀️