Bang hộiTiền mặt: 0 Xu Trò chơiHộp quà giáng sinhThứ Năm, 07:57:10 - 13/06/2024

Admin

Là những người quản lí, điều hành và duy trì diễn đàn, có quyền hạn cao nhất trong diễn đàn. Có trách nhiệm điều hành diễn đàn hoạt động, xử lí các sự cố, vấn đề kĩ thuật liên quan đến diễn đàn.
* Đây là một nhóm đã cố định, những thành viên mới chỉ có thể tham gia vào nhóm bởi sự cho phép của người lãnh đạo nhóm này.

Hình đại diện của nhóm