Gió Bão

Thông tin
ID Bang: 16
Bang hội: Gió Bão
Bang chủ: Mjhtriuday
Phó bang chủ 1: chuongtrinh
Phó bang chủ 2: Xaudios
Thành viên: 62
Quỹ bang: 23001 Xu
Cấp độ: star star star star star star
Xếp hạng: ⚡2/60⚡
Ngày thành lập: 10/07/2014
Đóng góp quỹ bang
Top đóng góp quỹ bang
Khai trừ thành viên
Gửi yêu cầu tham gia

Thông báo: Tạm chưa có thông báo
Tường

avatar
nghiatichxanh1992: test
like 1 - bình luận 2 Bình luận
1278 ngày trước

avatar
Xaudios: 10000 xu coi như là quà tạm biệt :)
like 1 - bình luận 0 Bình luận
1542 ngày trước

avatar
Xaudios: bye bye :)
like 1 - bình luận 0 Bình luận
1542 ngày trước

avatar
AnhHaiLua: Cho mình xin chữ ký
like 1 - bình luận 0 Bình luận
2316 ngày trước

avatar
Xaudios: test
like 1 - bình luận 0 Bình luận
2346 ngày trước

avatar
Mjhtriuday: Test 1
like 1 - bình luận 0 Bình luận
2412 ngày trước

avatar
Xaudios: test
like 1 - bình luận 0 Bình luận
2425 ngày trước

avatar

avatar
Xaudios: chào coc coc bot
like 1 - bình luận 0 Bình luận
2641 ngày trước

avatar
Anonymous: Vao bang
like 1 - bình luận 0 Bình luận
2645 ngày trước
1,2...13,14
Thành viên
avatar Netflix
avatar safary
avatar Keizo0709
avatar chrisfreefire
avatar Trungkien1
avatar update
avatar Thanhphufk
avatar Jokerhackgarena
avatar AnhHaiLua
avatar aking
1,2...6,7