Xếp hạng Bang Hội

1. Trảm Phong ⚡23756⚡
2. Gió Bão ⚡23001⚡
3. Cầu Vồng ⚡16589⚡
4. Hỏa Løng ⚡12750⚡
5. Tiếu Ngạo ⚡5625⚡
6. Hàn Long ⚡5000⚡
7. V-Anime Fan ⚡4253⚡
8. Thiên Phủ ⚡3280⚡
9. Hỏa Phong ⚡1080⚡
10. T¡nh Th¡€n ⚡1075⚡
11. Ghost Team ⚡580⚡
12. Super Star ⚡320⚡
13. Super java team ⚡301⚡
14. Hσα Bαт Tυ ⚡209⚡
15. Cái Bang ⚡200⚡
16. Gamer mobile ⚡200⚡
17. bang hội ⚡166⚡
18. Team_Anime ⚡130⚡
19. Wapmaster ⚡100⚡
20. Super spam ⚡100⚡
21. Phong Vân ⚡54⚡
22. Trùm Forum ⚡50⚡
23. Fairy Tail ⚡50⚡
24. Siêu nhân ⚡50⚡
25. Thiên Đao ⚡0⚡
26. Minh Giáo ⚡0⚡
27. Đẹp Trai :) ⚡0⚡
28. Địa Ngục ⚡0⚡
29. Đoàn Thị ⚡0⚡
30. Đường Môn ⚡0⚡
31. Liệt Hỏa ⚡0⚡
32. Sailor Moon ⚡0⚡
33. Thiên Địa ⚡0⚡
34. Thánh hỏa ⚡0⚡
35. Tiêu Dao ⚡0⚡
36. Thục Sơn ⚡0⚡
37. Côn Lôn ⚡0⚡
38. Mao Sơn ⚡0⚡
39. Búa Rìu ⚡0⚡
40. Thanh Hằng ⚡0⚡
41. Võ Đang ⚡0⚡
42. Thiên Nhẫn ⚡0⚡
43. Cái Bang ⚡0⚡
44. Hoa Sơn ⚡0⚡
45. Thúy Yên ⚡0⚡
46. Nga Mi ⚡0⚡
47. Ngũ Độc ⚡0⚡
48. Thiên Vương ⚡0⚡
49. Thiếu Lâm ⚡0⚡
50. Kanris gangster ⚡0⚡
51. super troll ⚡0⚡
52. Bão Tố ⚡0⚡
53. Hot girl ⚡0⚡
54. Cổ Mộ ⚡0⚡
55. LMHT ⚡0⚡
56. rồng lửa ⚡0⚡
57. ÇhéM×Gîó ⚡0⚡
58. Thánh thơ ⚡0⚡
59. Dương Gia ⚡0⚡