ÇhéM×Gîó

Thông tin
ID Bang: 19
Bang hội: ÇhéM×Gîó
Bang chủ: Tanbanben1
Phó bang chủ 1: Trống
Phó bang chủ 2: Trống
Thành viên: 12
Quỹ bang: 0 Xu
Cấp độ: star
Xếp hạng: ⚡57/59⚡
Ngày thành lập: 12/07/2014
Đóng góp quỹ bang
Top đóng góp quỹ bang
Gửi yêu cầu tham gia

Thông báo: A.e nhao zo
Tường
Trống
Thành viên
avatar Tống Tử Phong
avatar MinhThieu
avatar 01284470539
avatar danchoicf
avatar iibatcanii
avatar Huyentkoajpokemon
avatar bulôz
avatar Ga cui qua
avatar Vic Santafe
avatar Hahahe11111@
1,2