Trùm Forum

Thông tin
ID Bang: 34
Bang hội: Trùm Forum
Bang chủ: k3posh
Phó bang chủ 1: Trống
Phó bang chủ 2: Trống
Thành viên: 5
Quỹ bang: 50 Xu
Cấp độ: star
Xếp hạng: ⚡22/60⚡
Ngày thành lập: 02/04/2016
Đóng góp quỹ bang
Top đóng góp quỹ bang
Khai trừ thành viên
Gửi yêu cầu tham gia

Thông báo: Bang hội 1 thành viên
Tường

avatar
k3posh: Ta đã trở lại. Muahahaha
like 1 - bình luận 0 Bình luận
1307 ngày trước
1
Thành viên
avatar thangadhp023
avatar Longgia
avatar Thuiui11
avatar Thuiui19
avatar k3posh
1