Cầu Vồng
Thông tin
Bang hội: Cầu Vồng
Bang chủ: Bakuryu
Phó bang chủ 1: vipmathuah
Phó bang chủ 2: Truongps2
Thành viên: 36
Quỹ bang: 5415 Xu
Cấp độ:
Xếp hạng: 4/35
Đóng góp vào quỹ bang
Top đóng góp quỹ bang

Thông báo: Anh em nào vào bang này thì phải cố gắn yêu thương,chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau nha! Đóng góp cho bang hội Cầu Vồng mình cùng phát triển!.Khi tham gia bang hội này nếu ai on thường xuyên và tích cực thì mình sẽ chuyển chức phó bang cho.Ai là thành viên của bang thì phải có chữ ký của bang hội nha

Tường


Truongps2: chào
1 - 0 Bình luận
50 ngày trước


Bakuryu: Helo
1 - 0 Bình luận
50 ngày trước
1
Thành viên
Aduad
Wtf gamer
Minecro
Courtois
Cugiadx
1,2...7,8

© 2012-2018 CHIASE123.COM