Xin chào Anonymous !
Số tiền mặt hiện có của bạn: 0 Xu

SỐ BÚA BẠN HIỆN CÓ
Búa X 0 - Mua búa (50 Xu)

ĐẬP TRỨNG

LỊCH SỬ 10 LƯỢT ĐẬP TRỨNG GẦN ĐÂY [Xem thêm]
1. Ngohaithien đập trứng nhận được 75 Xu vào lúc 06:55:38 - 19/02/2021
2. Ngohaithien đập trứng nhận được 48 Xu vào lúc 06:55:34 - 19/02/2021
3. Ngohaithien đập trứng nhận được 24 Xu vào lúc 06:55:28 - 19/02/2021
4. Ngohaithien đập trứng nhận được 22 Xu vào lúc 06:55:25 - 19/02/2021
5. Ngohaithien đập trứng nhận được 40 Xu vào lúc 06:55:21 - 19/02/2021
6. darkdragon đập trứng nhận được 69 Xu vào lúc 21:54:26 - 11/02/2021
7. darkdragon đập trứng nhận được 29 Xu vào lúc 21:54:22 - 11/02/2021
8. darkdragon đập trứng nhận được 22 Xu vào lúc 21:54:18 - 11/02/2021
9. darkdragon đập trứng nhận được 7 Xu vào lúc 21:54:15 - 11/02/2021
10. darkdragon đập trứng nhận được 79 Xu vào lúc 21:54:09 - 11/02/2021