LỊCH SỬ 100 LƯỢT ĐẬP TRỨNG GẦN ĐÂY
1. Aduad đập trứng nhận được 13 Xu vào lúc 20:28:27 - 20/03/2019
2. DOW NI 1 LẦN XẢ đập trứng nhận được 69 Xu vào lúc 11:16:29 - 05/03/2019
3. DOW NI 1 LẦN XẢ đập trứng nhận được 20 Xu vào lúc 11:16:03 - 05/03/2019
4. DOW NI 1 LẦN XẢ đập trứng nhận được 20 Xu vào lúc 10:18:55 - 26/02/2019
5. DOW NI 1 LẦN XẢ đập trứng nhận được 26 Xu vào lúc 10:18:47 - 26/02/2019
6. DOW NI 1 LẦN XẢ đập trứng nhận được 74 Xu vào lúc 09:54:14 - 26/02/2019
7. DOW NI 1 LẦN XẢ đập trứng nhận được 81 Xu vào lúc 07:21:49 - 26/02/2019
8. DOW NI 1 LẦN XẢ đập trứng nhận được 92 Xu vào lúc 07:21:35 - 26/02/2019
9. thelaxong đập trứng nhận được 89 Xu vào lúc 18:35:11 - 11/02/2019
10. thelaxong đập trứng nhận được 64 Xu vào lúc 17:24:36 - 10/02/2019
11. thelaxong đập trứng nhận được 29 Xu vào lúc 17:24:19 - 10/02/2019
12. Mjhtriuday đập trứng nhận được 50 Xu vào lúc 20:21:25 - 07/02/2019
13. Mjhtriuday đập trứng nhận được 33 Xu vào lúc 20:21:22 - 07/02/2019
14. Mjhtriuday đập trứng nhận được 27 Xu vào lúc 20:21:19 - 07/02/2019
15. Mjhtriuday đập trứng nhận được 86 Xu vào lúc 20:21:16 - 07/02/2019
16. Mjhtriuday đập trứng nhận được 46 Xu vào lúc 20:21:13 - 07/02/2019
17. Mjhtriuday đập trứng nhận được 71 Xu vào lúc 20:21:10 - 07/02/2019
18. Mjhtriuday đập trứng nhận được 18 Xu vào lúc 20:21:06 - 07/02/2019
19. Mjhtriuday đập trứng nhận được 11 Xu vào lúc 20:21:03 - 07/02/2019
20. Mjhtriuday đập trứng nhận được 95 Xu vào lúc 20:20:59 - 07/02/2019
21. Mjhtriuday đập trứng nhận được 59 Xu vào lúc 20:20:51 - 07/02/2019
22. Mjhtriuday đập trứng nhận được 25 Xu vào lúc 20:20:33 - 07/02/2019
23. Mjhtriuday đập trứng nhận được 67 Xu vào lúc 20:20:30 - 07/02/2019
24. thelaxong đập trứng nhận được 44 Xu vào lúc 17:48:52 - 06/02/2019
25. Dotuyet đập trứng nhận được 85 Xu vào lúc 19:43:07 - 25/01/2019
26. NamJack đập trứng nhận được 23 Xu vào lúc 10:43:49 - 20/01/2019
27. thelaxong đập trứng nhận được 68 Xu vào lúc 16:39:42 - 16/01/2019
28. thelaxong đập trứng nhận được 25 Xu vào lúc 16:39:34 - 16/01/2019
29. thelaxong đập trứng nhận được 31 Xu vào lúc 16:39:27 - 16/01/2019
30. thelaxong đập trứng nhận được 62 Xu vào lúc 16:39:11 - 16/01/2019
31. thelaxong đập trứng nhận được 0 Xu vào lúc 16:39:04 - 16/01/2019
32. laibiband đập trứng nhận được 5 Xu vào lúc 13:32:10 - 10/01/2019
33. thelaxong đập trứng nhận được 13 Xu vào lúc 13:02:13 - 23/12/2018
34. thelaxong đập trứng nhận được 83 Xu vào lúc 13:01:51 - 23/12/2018
35. thelaxong đập trứng nhận được 47 Xu vào lúc 13:01:28 - 23/12/2018
36. thelaxong đập trứng nhận được 56 Xu vào lúc 13:01:03 - 23/12/2018
37. thelaxong đập trứng nhận được 63 Xu vào lúc 12:59:00 - 23/12/2018
38. thelaxong đập trứng nhận được 27 Xu vào lúc 12:58:53 - 23/12/2018
39. thelaxong đập trứng nhận được 78 Xu vào lúc 12:58:42 - 23/12/2018
40. thelaxong đập trứng nhận được 0 Xu vào lúc 12:58:29 - 23/12/2018
41. thelaxong đập trứng nhận được 81 Xu vào lúc 12:58:15 - 23/12/2018
42. thelaxong đập trứng nhận được 0 Xu vào lúc 12:58:10 - 23/12/2018
43. thelaxong đập trứng nhận được 3 Xu vào lúc 12:58:04 - 23/12/2018
44. thelaxong đập trứng nhận được 18 Xu vào lúc 12:57:54 - 23/12/2018
45. laibiband đập trứng nhận được 49 Xu vào lúc 06:25:09 - 19/12/2018
46. laibiband đập trứng nhận được 67 Xu vào lúc 06:25:00 - 19/12/2018
47. laibiband đập trứng nhận được 24 Xu vào lúc 06:24:57 - 19/12/2018
48. laibiband đập trứng nhận được 78 Xu vào lúc 06:24:45 - 19/12/2018
49. laibiband đập trứng nhận được 6 Xu vào lúc 06:24:40 - 19/12/2018
50. laibiband đập trứng nhận được 10 Xu vào lúc 06:24:35 - 19/12/2018
51. laibiband đập trứng nhận được 37 Xu vào lúc 19:11:57 - 18/12/2018
52. laibiband đập trứng nhận được 47 Xu vào lúc 19:11:10 - 18/12/2018
53. laibiband đập trứng nhận được 88 Xu vào lúc 18:53:17 - 18/12/2018
54. laibiband đập trứng nhận được 76 Xu vào lúc 18:53:06 - 18/12/2018
55. laibiband đập trứng nhận được 95 Xu vào lúc 18:51:21 - 18/12/2018
56. laibiband đập trứng nhận được 50 Xu vào lúc 18:51:14 - 18/12/2018
57. laibiband đập trứng nhận được 33 Xu vào lúc 18:48:49 - 18/12/2018
58. laibiband đập trứng nhận được 61 Xu vào lúc 18:48:32 - 18/12/2018
59. laibiband đập trứng nhận được 36 Xu vào lúc 16:41:22 - 16/12/2018
60. laibiband đập trứng nhận được 79 Xu vào lúc 16:40:50 - 16/12/2018
61. laibiband đập trứng nhận được 89 Xu vào lúc 16:40:41 - 16/12/2018
62. laibiband đập trứng nhận được 13 Xu vào lúc 16:40:36 - 16/12/2018
63. laibiband đập trứng nhận được 0 Xu vào lúc 16:39:43 - 16/12/2018
64. laibiband đập trứng nhận được 29 Xu vào lúc 10:57:20 - 16/12/2018
65. laibiband đập trứng nhận được 40 Xu vào lúc 10:57:02 - 16/12/2018
66. thelaxong đập trứng nhận được 39 Xu vào lúc 15:50:16 - 10/12/2018
67. thelaxong đập trứng nhận được 71 Xu vào lúc 15:50:01 - 10/12/2018
68. thelaxong đập trứng nhận được 3 Xu vào lúc 12:48:06 - 10/12/2018
69. laibiband đập trứng nhận được 34 Xu vào lúc 18:00:58 - 09/12/2018
70. laibiband đập trứng nhận được 23 Xu vào lúc 18:00:41 - 09/12/2018
71. laibiband đập trứng nhận được 43 Xu vào lúc 17:58:10 - 09/12/2018
72. laibiband đập trứng nhận được 36 Xu vào lúc 17:57:45 - 09/12/2018
73. laibiband đập trứng nhận được 32 Xu vào lúc 17:57:38 - 09/12/2018
74. laibiband đập trứng nhận được 6 Xu vào lúc 17:57:27 - 09/12/2018
75. laibiband đập trứng nhận được 67 Xu vào lúc 17:57:13 - 09/12/2018
76. laibiband đập trứng nhận được 86 Xu vào lúc 17:57:02 - 09/12/2018
77. thelaxong đập trứng nhận được 13 Xu vào lúc 19:16:46 - 07/12/2018
78. thelaxong đập trứng nhận được 82 Xu vào lúc 19:16:23 - 07/12/2018
79. thelaxong đập trứng nhận được 56 Xu vào lúc 19:14:50 - 07/12/2018
80. laibiband đập trứng nhận được 35 Xu vào lúc 06:08:29 - 02/12/2018
81. laibiband đập trứng nhận được 10 Xu vào lúc 18:31:57 - 01/12/2018
82. laibiband đập trứng nhận được 80 Xu vào lúc 18:31:34 - 01/12/2018
83. laibiband đập trứng nhận được 83 Xu vào lúc 18:31:10 - 01/12/2018
84. thelaxong đập trứng nhận được 32 Xu vào lúc 17:32:25 - 30/11/2018
85. thelaxong đập trứng nhận được 96 Xu vào lúc 17:30:55 - 30/11/2018
86. thelaxong đập trứng nhận được 95 Xu vào lúc 17:30:24 - 30/11/2018
87. thelaxong đập trứng nhận được 97 Xu vào lúc 17:29:53 - 30/11/2018
88. thelaxong đập trứng nhận được 93 Xu vào lúc 17:29:23 - 30/11/2018
89. thelaxong đập trứng nhận được 43 Xu vào lúc 17:27:52 - 30/11/2018
90. laibiband đập trứng nhận được 84 Xu vào lúc 18:58:47 - 28/11/2018
91. laibiband đập trứng nhận được 59 Xu vào lúc 18:58:34 - 28/11/2018
92. laibiband đập trứng nhận được 86 Xu vào lúc 18:58:21 - 28/11/2018
93. laibiband đập trứng nhận được 81 Xu vào lúc 18:58:18 - 28/11/2018
94. laibiband đập trứng nhận được 20 Xu vào lúc 18:58:01 - 28/11/2018
95. laibiband đập trứng nhận được 32 Xu vào lúc 18:57:49 - 28/11/2018
96. laibiband đập trứng nhận được 93 Xu vào lúc 18:57:37 - 28/11/2018
97. laibiband đập trứng nhận được 12 Xu vào lúc 18:57:25 - 28/11/2018
98. laibiband đập trứng nhận được 88 Xu vào lúc 18:56:58 - 28/11/2018
99. laibiband đập trứng nhận được 0 Xu vào lúc 18:56:52 - 28/11/2018
100. laibiband đập trứng nhận được 69 Xu vào lúc 18:56:44 - 28/11/2018

© 2012-2019 CHIASE123.COM