ÇhéM×Gîó

Thông tin
ID Bang: 19
Bang hội: ÇhéM×Gîó
Bang chủ: Tanbanben1
Phó bang chủ 1: Trống
Phó bang chủ 2: Trống
Thành viên: 12
Quỹ bang: 0 Xu
Cấp độ: star
Xếp hạng: ⚡58/60⚡
Ngày thành lập: 12/07/2014
Đóng góp quỹ bang
Top đóng góp quỹ bang
Khai trừ thành viên
Gửi yêu cầu tham gia

Thông báo: A.e nhao zo
Tường
Trống
Thành viên
avatar hard
avatar MinhThieu
avatar 01284470539
avatar danchoicf
avatar iibatcanii
avatar Huyentkoajpokemon
avatar choke
avatar form
avatar VicSantafe
avatar Hahahe11111
1,2