Xếp hạng Bang Hội

1. Trảm Phong ⚡23756⚡
2. Gió Bão ⚡23001⚡
3. Cầu Vồng ⚡16189⚡
4. Hỏa Løng ⚡12750⚡
5. Tiếu Ngạo ⚡5335⚡
6. Hàn Long ⚡5000⚡
7. V-Anime Fan ⚡4253⚡
8. Thiên Phủ ⚡3280⚡
9. Hỏa Phong ⚡1080⚡
10. T¡nh Th¡€n ⚡1075⚡
11. Ghost Team ⚡580⚡
12. Super Star ⚡320⚡
13. Super java team ⚡301⚡
14. Hσα Bαт Tυ ⚡209⚡
15. Gamer mobile ⚡200⚡
16. Cái Bang ⚡200⚡
17. bang hội ⚡166⚡
18. Team_Anime ⚡130⚡
19. Wapmaster ⚡100⚡
20. Super spam ⚡100⚡
21. Phong Vân ⚡54⚡
22. Fairy Tail ⚡50⚡
23. Trùm Forum ⚡50⚡
24. Siêu nhân ⚡50⚡
25. Đẹp Trai :) ⚡0⚡
26. Thiên Địa ⚡0⚡
27. Thiên Đao ⚡0⚡
28. Búa Rìu ⚡0⚡
29. Đường Môn ⚡0⚡
30. Minh Giáo ⚡0⚡
31. Thánh hỏa ⚡0⚡
32. Sailor Moon ⚡0⚡
33. Liệt Hỏa ⚡0⚡
34. ÇhéM×Gîó ⚡0⚡
35. Kanris gangster ⚡0⚡
36. rồng lửa ⚡0⚡
37. LMHT ⚡0⚡
38. Hot girl ⚡0⚡
39. Bão Tố ⚡0⚡
40. super troll ⚡0⚡
41. Thanh Hằng ⚡0⚡
42. Địa Ngục ⚡0⚡
43. Thánh thơ ⚡0⚡