Thiên Đao

Thông tin
ID Bang: 45
Bang hội: Thiên Đao
Bang chủ: Thanh2k2
Phó bang chủ 1: Namlun
Phó bang chủ 2: Trống
Thành viên: 2
Quỹ bang: 0 Xu
Cấp độ: star
Xếp hạng: ⚡25/59⚡
Ngày thành lập: 04/02/2018
Đóng góp quỹ bang
Top đóng góp quỹ bang
Gửi yêu cầu tham gia

Thông báo: ^_^
Tường
Trống
Thành viên
avatar Namlun
avatar Thanh2k2
1