Thúy Yên

Thông tin
ID Bang: 5
Bang hội: Thúy Yên
Bang chủ: Seaf
Phó bang chủ 1: Trống
Phó bang chủ 2: Trống
Thành viên: 1
Quỹ bang: 0 Xu
Cấp độ: star
Xếp hạng: ⚡45/59⚡
Ngày thành lập: 03/07/2014
Đóng góp quỹ bang
Top đóng góp quỹ bang
Gửi yêu cầu tham gia

Thông báo: Thúy Yên thuộc hệ thủy với 2 đường Kiếm pháp (nội công) và Đao pháp (ngoại công).
Tường
Trống
Thành viên
avatar Seaf
1