V-Anime Fan

Thông tin
ID Bang: 20
Bang hội: V-Anime Fan
Bang chủ: zYuruhiz
Phó bang chủ 1: Tibu
Phó bang chủ 2: bakugan5
Thành viên: 73
Quỹ bang: 4253 Xu
Cấp độ: star star star star
Xếp hạng: ⚡7/60⚡
Ngày thành lập: 15/07/2014
Đóng góp quỹ bang
Top đóng góp quỹ bang
Khai trừ thành viên
Gửi yêu cầu tham gia

Thông báo: Hiện tại bang đã có tưòng Guild và là nơi anh em chém. Đó là 1 topic cho anh em thoải mái biên diễn chứ không bó hẹp trong cái trụ sở cùi bếp này...
Tường

avatar
hjepvipok: Em bé nhỏ trong vòng tay nhiệt đới !
like 1 - bình luận 0 Bình luận
2791 ngày trước

avatar
hjepvipok: Say : I Love You
like 1 - bình luận 0 Bình luận
2791 ngày trước

avatar
hjepvipok:
like 1 - bình luận 0 Bình luận
2791 ngày trước

avatar
nguyenvansam: Alo ae 2 năm rồi mới lên lại
like 1 - bình luận 0 Bình luận
2854 ngày trước

avatar
hjepvipok: ........................................
like 1 - bình luận 0 Bình luận
2916 ngày trước

avatar
hjepvipok: alo
like 1 - bình luận 0 Bình luận
2937 ngày trước

avatar
hjepvipok: 00000
like 1 - bình luận 0 Bình luận
2961 ngày trước

avatar
bakugan5: Ô lên phó bang rồi
like 1 - bình luận 0 Bình luận
3290 ngày trước

avatar
0ostar123o0: i mail oh yes umasay :D
like 1 - bình luận 0 Bình luận
3297 ngày trước

avatar
Hooh: Cho em xin chữ kỹ đi
like 1 - bình luận 0 Bình luận
3302 ngày trước
1,2
Thành viên
avatar Edogawa
avatar YukiJudai
avatar lunch
avatar HikariEriko
avatar romantic
avatar hjepvipok
avatar Trung1906
avatar quangdh1521
avatar GameOtakuAnimeXYZ
avatar Hunter
1,2...7,8