Bão Tố

Thông tin
ID Bang: 32
Bang hội: Bão Tố
Bang chủ: nguyenducmy
Phó bang chủ 1: Trống
Phó bang chủ 2: Trống
Thành viên: 1
Quỹ bang: 0 Xu
Cấp độ: star
Xếp hạng: ⚡53/60⚡
Ngày thành lập: 27/05/2015
Đóng góp quỹ bang
Top đóng góp quỹ bang
Khai trừ thành viên
Gửi yêu cầu tham gia

Thông báo: loa loa
Tường
Trống
Thành viên
avatar nguyenducmy
1