Cầu Vồng

Thông tin
ID Bang: 36
Bang hội: Cầu Vồng
Bang chủ: Bakuryu
Phó bang chủ 1: vipmathuah
Phó bang chủ 2: Truongps2
Thành viên: 46
Quỹ bang: 16589 Xu
Cấp độ: star star star star star star
Xếp hạng: ⚡3/60⚡
Ngày thành lập: 13/11/2016
Đóng góp quỹ bang
Top đóng góp quỹ bang
Khai trừ thành viên
Gửi yêu cầu tham gia

Thông báo: Hello
Tường
Trống
Thành viên
avatar vuongvinh2x
avatar huandzz
avatar Kyok
avatar Vhung4787
avatar thelaxong
avatar Tttv
avatar BeKeoMutChunChut
avatar SOS
avatar kenxinhtrai
avatar lol123457
1,2...4,5