Cầu Vồng

Thông tin
ID Bang: 36
Bang hội: Cầu Vồng
Bang chủ: Bakuryu
Phó bang chủ 1: vipmathuah
Phó bang chủ 2: Truongps2
Thành viên: 45
Quỹ bang: 16589 Xu
Cấp độ: star star star star star star
Xếp hạng: ⚡3/59⚡
Ngày thành lập: 13/11/2016
Đóng góp quỹ bang
Top đóng góp quỹ bang
Gửi yêu cầu tham gia

Thông báo: Anh em nào vào bang này thì phải cố gắn yêu thương,chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau nha! Đóng góp cho bang hội Cầu Vồng mình cùng phát triển!.Khi tham gia bang hội này nếu ai on thường xuyên và tích cực thì mình sẽ chuyển chức phó bang cho.Ai là thành viên của bang thì phải có chữ ký của bang hội nha
Tường
Trống
Thành viên
avatar Anhdoan031
avatar Duyanhvipalhp
avatar anh đẹp zai
avatar Monster15
avatar Freedom2
avatar Hjhj3
avatar PikachuSt
avatar Quang Minh
avatar [email protected]
avatar gukusama
1,2,...3,4,5