super troll

Thông tin
ID Bang: 35
Bang hội: super troll
Bang chủ: trolllvthanh
Phó bang chủ 1: Lastsummer
Phó bang chủ 2: Trống
Thành viên: 2
Quỹ bang: 0 Xu
Cấp độ: star
Xếp hạng: ⚡52/60⚡
Ngày thành lập: 05/07/2016
Đóng góp quỹ bang
Top đóng góp quỹ bang
Khai trừ thành viên
Gửi yêu cầu tham gia

Thông báo: Hội tụ thánh troll
Tường
Trống
Thành viên
avatar Lastsummer
avatar trolllvthanh
1