Liệt Hỏa

Thông tin
ID Bang: 41
Bang hội: Liệt Hỏa
Bang chủ: BacThayPokemon
Phó bang chủ 1: Trống
Phó bang chủ 2: Trống
Thành viên: 7
Quỹ bang: 0 Xu
Cấp độ: star
Xếp hạng: ⚡31/59⚡
Ngày thành lập: 01/03/2017
Đóng góp quỹ bang
Top đóng góp quỹ bang
Gửi yêu cầu tham gia

Thông báo: Chào mọi người
Tường
Trống
Thành viên
avatar hiendz7c
avatar dat123001
avatar Phu19082003
avatar KaiNV
avatar TrinhPhan
avatar Suka
avatar BacThayPokemon
1