Thông tin
Bang hội: Hσα Bαт Tυ
Bang chủ: T-rex
Phó bang chủ 1: Trống
Phó bang chủ 2: Trống
Thành viên: 1
Quỹ bang: 209 Xu
Cấp độ:
Xếp hạng: 15/39
Đóng góp vào quỹ bang
Top đóng góp quỹ bang
Gửi yêu cầu tham gia

Thông báo: Hi every one. I love all

Tường
Trống
Thành viên
T-rex
1