Thông tin
Bang hội: Thiên Đao
Bang chủ: Thành2k2
Phó bang chủ 1: Nấm lùn
Phó bang chủ 2: Trống
Thành viên: 2
Quỹ bang: 0 Xu
Cấp độ:
Xếp hạng: 38/39
Đóng góp vào quỹ bang
Top đóng góp quỹ bang
Gửi yêu cầu tham gia

Thông báo: ^_^

Tường
Trống
Thành viên
Nấm lùn
Thành2k2
1