bang hội
Thông tin
Bang hội: bang hội
Bang chủ: laibiband
Phó bang chủ 1: Mememe09876
Phó bang chủ 2: Trống
Thành viên: 4
Quỹ bang: 166 Xu
Cấp độ:
Xếp hạng: 18/39
Đóng góp vào quỹ bang
Top đóng góp quỹ bang
Gửi yêu cầu tham gia

Thông báo: Không đâm không chém đời không nể ¤ Không tù không tội tiếng không vang

Tường


Mememe09876: Heo lô
1 - 0 Bình luận
266 ngày trước


laibiband: ở đây không dùng được icon chat chán nhỉ, phòng chat cuối trang chủ vẫn thích hơn
1 - 0 Bình luận
267 ngày trước


laibiband: đã gửỉ 50 xu cho meme nhé :cold :cold :cold :cold :cold :cold :cold
1 - 2 Bình luận
267 ngày trước


Anonymous: chào fó bang meme 50 xu đòi bang chủ(có mười mấy nghền xu đó).cò mồi đi ông laibiband
1 - 0 Bình luận
267 ngày trước


Anonymous: tuyển thành viên số lượng lớn nhưng ko thành công.nhờ laiban dùm tiền thả thính con mồi.
1 - 0 Bình luận
267 ngày trước


Anonymous: zô zô ! trơn rồi vô đê hđhwtwmpwj
1 - 0 Bình luận
268 ngày trước


Anonymous: vãi cã lờm đíu còn ai iiaii
1 - 0 Bình luận
269 ngày trước
1,2,3
Thành viên
Độc long vô song
 Tحメ๛ทɦớ ☪ậų
Mememe09876
laibiband
1

© 2012-2020 CHIASE123.COM