Bang hộiTiền mặt: 0 XuNạp XuXúc xắc OnlineXổ số CHIASE123.COMĐập trứngBầu cua tôm cáHộp quà giáng sinh

Domain, hosting, vps giá rẻ

MOD BOT Thông Báo Hoạt Động Thành Viên V2

Mã nguồn diễn đàn WAP JohnCMS.Com

Các điều hành viên: Admin, SMod, Mod

MOD BOT Thông Báo Hoạt Động Thành Viên V2

#1  Gửi bàigửi bởi Vuonghh1998 » 26/03/2016 06:01

Giới thiệu: Mod bot thông báo hoạt động thành viên v2
Chú ý: Gỡ bỏ bản v1 rồi cài v2
Hướng dẫn:
+ Mở forum/includes/say.php tìm:
Mã: Chọn tất cả
 // Обновляем время топика
 mysql_query("UPDATE `forum` SET
 `time` = '"
 . time() . "'
 WHERE `id` = '
$id'
 "
);

Thêm vào dưới nó:
Mã: Chọn tất cả
if ($datauser['rights'] == 0 ) $colornick['colornick'] = '#264564';
if ($datauser['rights'] == 3 ) $colornick['colornick'] = '#009900';
if ($datauser['rights'] == 6 ) $colornick['colornick'] = '#0099cc';
if ($datauser['rights'] == 7 ) $colornick['colornick'] = '#ff0000';
if ($datauser['rights'] == 9 ) $colornick['colornick'] = '#ff0000';
 if (strlen($msg) <= 200) {
 mysql_query("INSERT INTO `guest` SET
 `adm` = '
$admset',
 `time` = '"
 . time() . "',
 `user_id` = '2',
 `name` = 'BOT',
 `text` = '@ . ]"
 . $login . ": " . mysql_real_escape_string($msg) . "',
 `ip` = '"
 . core::$ip . "',
 `browser` = '"
 . mysql_real_escape_string($agn) . "',
 `otvet` = ''
 "
);
 } else {
 mysql_query("INSERT INTO `guest` SET
 `adm` = '
$admset',
 `time` = '"
 . time() . "',
 `user_id` = '2',
 `name` = 'BOT',
 `text` = '@ . ]"
 . $login . ": Nội dung quá dài :D :D :D',
 `ip` = '"
 . core::$ip . "',
 `browser` = '"
 . mysql_real_escape_string($agn) . "',
 `otvet` = ''
 "
);
 }

Chú ý là 2 cái tìm được đều thêm như vậy.
+ Mở forum/includes/nt.php tìm:
Mã: Chọn tất cả
 mysql_query("INSERT INTO `cms_forum_rdm` SET
 `topic_id`='
$rid',
 `user_id`='
$user_id',
 `time`='"
 . time() . "'
 "
);

Thêm vào dưới nó:
Mã: Chọn tất cả
if ($datauser['rights'] == 0 ) $colornick['colornick'] = '#264564';
if ($datauser['rights'] == 3 ) $colornick['colornick'] = '#009900';
if ($datauser['rights'] == 6 ) $colornick['colornick'] = '#0099cc';
if ($datauser['rights'] == 7 ) $colornick['colornick'] = '#ff0000';
if ($datauser['rights'] == 9 ) $colornick['colornick'] = '#ff0000';
 mysql_query("INSERT INTO `guest` SET
 `adm` = '
$admset',
 `time` = '"
 . time() . "',
 `user_id` = '2',
 `name` = 'BOT',
 `text` = '@ . ]"
 . $login . " vừa đăng một chủ đề mới! Thank you :D :D :D!',
 `ip` = '"
 . core::$ip . "',
 `browser` = '"
 . mysql_real_escape_string($agn) . "',
 `otvet` = ''
 "
);

Mở forum/index.php tìm:
Mã: Chọn tất cả
 mysql_query("INSERT INTO `forum_thank` SET
`user` = '"
.trim($_GET['user'])."',
`topic` = '"
.trim($_GET['thanks'])."' ,
`userthank` = '
$user_id',
`chude` = '"
.$_GET["id]."',
`time` = '" . time() . "'
");

Thêm vào dưới nó:
Mã: Chọn tất cả
$trangpro = mysql_insert_id();
$trang123 = mysql_query("SELECT `user` FROM `forum_thank` WHERE `id` = '" .$trangpro. "'");
$trang321 = mysql_fetch_array($trang123);
$trang234 = mysql_query("SELECT `name`, `rights` FROM `users` WHERE `id` = '" .$trang321['user']. "'");
$trang432 = mysql_fetch_array($trang234);
if ($datauser['rights'] == 0 ) $colornick['colornick'] = '#264564';
if ($datauser['rights'] == 3 ) $colornick['colornick'] = '#009900';
if ($datauser['rights'] == 6 ) $colornick['colornick'] = '#0099cc';
if ($datauser['rights'] == 7 ) $colornick['colornick'] = '#ff0000';
if ($datauser['rights'] == 9 ) $colornick['colornick'] = '#ff0000';
if ($trang432['rights'] == 0 ) $colornick2['colornick'] = '#264564';
if ($trang432['rights'] == 3 ) $colornick2['colornick'] = '#009900';
if ($trang432['rights'] == 6 ) $colornick2['colornick'] = '#0099cc';
if ($trang432['rights'] == 7 ) $colornick2['colornick'] = '#ff0000';
if ($trang432['rights'] == 9 ) $colornick2['colornick'] = '#ff0000';
 mysql_query("INSERT INTO `guest` SET
 `adm` = '
$admset',
 `time` = '"
 . time() . "',
 `user_id` = '2',
 `name` = 'BOT',
 `text` = '@ . ]"
 . $login . " vừa Like bài viết của  . ]" . $rep['name'] . "',
 `ip` = '"
 . core::$ip . "',
 `browser` = '"
 . mysql_real_escape_string($agn) . "',
 `otvet` = ''
 "
);

+ Save và Test
+ Hỗ trợ: johncms.asia
Sửa lần cuối: Vuonghh1998 01/04/2016 18:29
Vuonghh1998
Hình đại diện của thành viên
Cấp độ: Sơ nhập Tu chân giới ★ 60
Tu luyện:
Bang hội: Trảm Phong
Bài viết:
Online:
Nhóm:
Giới tính:
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Like:
Điện thoại:
(Nokia 5130c-2)


Quay về JohnCMS

 


  • Chủ đề tương tự
    Trả lời
    Xem
    Bài viết mới nhất

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách