Bang hộiTiền mặt: 0 XuXúc xắc OnlineXổ số CHIASE123.COMĐập trứngBầu cua tôm cáHộp quà giáng sinh

[Wapka] Share code like 1 click v2

Mã nguồn diễn đàn Wapka.Mobi

Các điều hành viên: Mod, Admin, SMod

[Wapka] Share code like 1 click v2

#1  Gửi bàigửi bởi Tamhoangdk » 13/11/2013 22:25

Rảnh share ae code trước khi đi cấy :D. Giống như code like 1click @NeverGone share trước kia tính số like bằng tổng số CIP, còn bản v2 này tính tổng số like code này tính theo code a super @tns và hiện like kiểu fb nhé, ai ko thích có thể sửa lại 1 chút là hiện bình thường.

DEMO

-Tạo 3 new site X,Y,Z:
+X: site dislike
+Y: site like
+Z: meta like

Bắt đầu từ...
Top forum
Mã: Chọn tất cả
<script type="text/javascript"> function linklike(id,user,tema,theme,n){ nj=n-1; if(user!=':user-tname:'){if(':user-prvar-:getid-forum::'.match("t"+tema+"i"+id)){document.write('<a style="color:red" href="site_X.xhtml?get-forum=:getid-forum:&get-tema='+tema+'&get-id='+id+'&get-u='+user+'&get-n='+nj+'&get-topic='+theme+':admin-hash-amp:">Bỏ thích</a>');} else document.write('<a style="color:red" href="site_Y.xhtml?get-forum=:getid-forum:&get-tema='+tema+'&get-id='+id+'&get-u='+user+'&get-n='+nj+'&get-topic='+theme+':admin-hash-amp:">Thích</a>');}} </script>

<script type="text/javascript"> function hien(idd,tema){:userstats:d=ru,o=dl,l=50, s=1::writ('%lname%','%prvar-:getid-forum:%.match("t"+tema+"i"+idd)',idd,tema);:: :/userstats: :userstats:d=ru,o=dl,l=50, s=2::writ('%lname%','%prvar-:getid-forum:%.match("t"+tema+"i"+idd)',idd,tema);:: :/userstats:} function writ(ur,da,idd,tema){if(da.match("t"+tema+idd)){dem=dem+1; document.write("@"+ur+", ");}}
pvar=':userstats:d=ru,o=dl,s=1,l=100::%prvar-80%:: :/userstats:;:userstats:d=ru,o=dl,s=2,l=100::%prvar-80%:: :/userstats:'; </script>

Bottom forum

Mã: Chọn tất cả
<script type="text/javascript"> var msg=document.getElementsByName("hienlike");
for(var i=0;i<msg.length;i++){ var txte=document.getElementsByName("hienlike")[i].innerHTML; var txt=txte.replace(/@/ig, ''); document.getElementsByName("hienlike")[i].innerHTML=txt;}
</script>
(:|
Sửa lần cuối: Tamhoangdk 13/11/2013 22:26
Vietgenk.com
Trang web tổng hợp game và tin tức game.
http://vietgenk.com

Những người đã like Tamhoangdk bởi bài viết có ích này:
nghiammo
Đánh giá: 0.16%
 
Tamhoangdk
Hình đại diện của thành viên
Cấp độ: ☀8☀
Tu luyện:
Bang hội: Wapmaster
Bài viết:
Online:
Nhóm:
Giới tính:
Tiền mặt:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Like:
Điện thoại:
(Android)

Re: [Wapka] Share code like 1 click v2

#2  Gửi bàigửi bởi Tamhoangdk » 13/11/2013 22:27

Tiếp đến là Messages in forum

Ô1
- Hiện số like:
Mã: Chọn tất cả
<script type="text/javascript">sol::msg_id::=''; count::msg_id::=pvar.split(';'); for(i=0;i<count::msg_id::.length;i++){ if(count::msg_id::[i]=='::tuser::'){
sol::msg_id::=sol::msg_id::+count::msg_id::[i]+','}} countlike::msg_id::=sol::msg_id::.split(',').length-1; document.write(countlike::msg_id::);</script>

- Hiện link like:
Mã: Chọn tất cả
<script type="text/javascript"> linklike('::msg_id::','::tuser::',tema,theme,n); </script>

- Hiện người like:
Mã: Chọn tất cả
<span name="fblike" style="display:none">
<script type="text/javascript"> var dem=0; hien('i::msg_id::',tema);</script></span>
<a name="hlike::msg_id::" id="hlike::msg_id::"></a>
<script type="text/javascript">
if(dem>=1){var msg=document.getElementsByName("fblike");
for(var i=0;i<msg.length;i++){var oldtext=document.getElementsByName("fblike")[i].innerHTML;
o::msg_id::=oldtext.split("@")[1];}}
if(dem==1){document.write('<div name="hienlike">'+o::msg_id::+' thích bài viết này!</div>');} else if(dem>=1){document.write('<div class="wholike::msg_id::" name="hienlike"><img style="vertical-align: -4px;" src="http://nevergone.xtgem.com/icon/like.png" alt="Like"/> <b>'+dem+'</b>: '); var dem=dem-1; document.write(''+o::msg_id::+' và <a href="'+window.location.href+'&get-h=::msg_id::#hlike::msg_id::">'+dem+' người khác</a> thích bài viết này!</div>');}</script>
<div class="hienlike::msg_id::" name="hienlike">
<script type="text/javascript">var dem=dem+1; document.write('<img style="vertical-align: -4px;" src="http://nevergone.xtgem.com/icon/like.png" alt="Like"/> <b>'+dem+'</b>: '); hien('i::msg_id::',tema); document.write('đã thích bài viết này!'); if(!window.location.href.match(/(hlike::msg_id::)/ig)){document.write('<style>.hienlike::msg_id:: {display:none}</style>');} else{document.write('<style>.wholike::msg_id:: {display:none}</style>');}</script>
</div>


Ô3 (Post trên ::MESSAGES:: gì đó)
Mã: Chọn tất cả
<div style="display:none">::REPLY_AREA:: ::LISTER_BOTTOM::</div><script type="text/javascript"> var tema=document.getElementsByName("tema")[0].value; var n=document.getElementsByName("nj")[0].value; var theme='::THEME_NAME::';</script>
Sửa lần cuối: Tamhoangdk 13/11/2013 22:28
Vietgenk.com
Trang web tổng hợp game và tin tức game.
http://vietgenk.com
Tamhoangdk
Hình đại diện của thành viên
Cấp độ: ☀8☀
Tu luyện:
Bang hội: Wapmaster
Bài viết:
Online:
Nhóm:
Giới tính:
Tiền mặt:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Like:
Điện thoại:
(Android)

Re: [Wapka] Share code like 1 click v2

#3  Gửi bàigửi bởi Tamhoangdk » 13/11/2013 22:29

Site X
Mã: Chọn tất cả
<div style="display:none">:eprofile:<input type="text"/>@@ok:/eprofile:</div><script language="javascript"> var dcm=:user-prvar-1111:-1; var u=':get-u:;'; var user=':user-prvar-80:'.replace(u,''); var like=':user-prvar-:get-forum::'.replace(/t:get-tema:i:get-id:;/,''); document.write('<meta http-equiv="refresh" content="0;setprofile_0.xhtml?pr_var[80]='+user+'&pr_var[:get-forum:]='+like+'&pr_var[82]=:get-forum:&pr_var[83]=:get-tema:&pr_var[84]=:get-id:&pr_var[85]=:get-n:&pr_var[1111]='+dcm+'&mchs='+document.getElementsByName("mchs")[0].value+'&ret_s=Z&submit=OK:admin-hash-amp:"/>');
</script><noscript/>


Site Y
Mã: Chọn tất cả
<div style="display:none">:eprofile:<input type="text"/>@@ok:/eprofile:</div><script language="javascript"> var dcm=:user-prvar-1111:+1; if(':get-u:'!=':user-tname:'){ if(!':user-prvar-:get-forum::'.match(/(t:get-tema:i:get-id:;)/ig)){ document.write('<meta http-equiv="refresh" content="0;setprofile_0.xhtml?pr_var[80]=:user-prvar-80::get-u:;&pr_var[:get-forum:]=:user-prvar-:get-forum::t:get-tema:i:get-id:;&pr_var[82]=:get-forum:&pr_var[83]=:get-tema:&pr_var[84]=:get-id:&pr_var[85]=:get-n:&pr_var[1111]='+dcm+'&mchs='+document.getElementsByName("mchs")[0].value+'&ret_s=5&submit=OK:admin-hash-amp:"/>');} else { document.write('<meta http-equiv="refresh" content="0;:url-site-0:"/>');}}else { document.write('<meta http-equiv="refresh" content="0;:url-site-0:"/>');} </script><noscript/>


Site Z
Mã: Chọn tất cả
<meta http-equiv="refresh" content="0;url=forum2_theme_:user-prvar-82:.xhtml?n=:user-prvar-85:&tema=:user-prvar-83::admin-hash-amp:#:user-prvar-84:"/>


Thay id site Z cho đúng
Vietgenk.com
Trang web tổng hợp game và tin tức game.
http://vietgenk.com

Những người đã like Tamhoangdk bởi bài viết có ích này:
Tanbanben1
Đánh giá: 0.16%
 
Tamhoangdk
Hình đại diện của thành viên
Cấp độ: ☀8☀
Tu luyện:
Bang hội: Wapmaster
Bài viết:
Online:
Nhóm:
Giới tính:
Tiền mặt:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Like:
Điện thoại:
(Android)

Re: [Wapka] Share code like 1 click v2

#4  Gửi bàigửi bởi Tamhoangdk » 13/11/2013 22:32

Muốn đưa thông báo like hay bỏ like vào forum thì tạo 1 forum simple, nhớ id forum đó thay vào code sau rồi post vào site X và site Y
Mã: Chọn tất cả
<div style="display:none;">:forum-110653375/smallform/4:</div>
<script language="javascript"> var token=document.getElementsByName("d_token")[0].value; {document.write('<img src="forum_add_110653375.xhtml?text=[user]:user-tname:[/user] đã [u]thích[/u] bài viết số [b]:get-id:[/b] cuả [user]:get-u:[/user] trong topic [url=forum2_theme_:get-forum:.xhtml?tema=:get-tema(1):]:get-topic(Xem):[/url]&d_token='+token+'&ret_s=0&meno=:user-tname:&submit=ok:admin-hash-amp:" width="1px"/>');} </script>


P/s: like này rất dễ bị hack nhưng cũng hơi mất thời gian đó. Còn like a @tns thì bug 1k like chưa đến 1 phút.
Nguồn: sanshou - laputa
Demo: http://forumvn.biz
Sửa lần cuối: Tamhoangdk 13/11/2013 22:34
Vietgenk.com
Trang web tổng hợp game và tin tức game.
http://vietgenk.com

Những người đã like Tamhoangdk bởi bài viết có ích này:
Tanbanben1
Đánh giá: 0.16%
 
Tamhoangdk
Hình đại diện của thành viên
Cấp độ: ☀8☀
Tu luyện:
Bang hội: Wapmaster
Bài viết:
Online:
Nhóm:
Giới tính:
Tiền mặt:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Like:
Điện thoại:
(Android)Quay về Wapka

 


  • Chủ đề tương tự
    Trả lời
    Xem
    Bài viết mới nhất

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến5 khách