Thông tin
Bang hội: Team_Anime
Bang chủ: OtakuLoveAnime
Phó bang chủ 1: Trống
Phó bang chủ 2: Trống
Thành viên: 1
Quỹ bang: 130 Xu
Cấp độ:
Xếp hạng: 19/39
Đóng góp vào quỹ bang
Top đóng góp quỹ bang
Yêu cầu đang chờ duyệt ( Hủy )

Thông báo: Fan Anime Thì luôn được chào đón nồng nhiệt ở đây

Tường


OtakuLoveAnime: ...!*$#@@@
1 - 0 Bình luận
419 ngày trước
1
Thành viên
OtakuLoveAnime
1