Bang hộiTiền mặt: 0 XuTrò chơiHộp quà giáng sinh
Phần mềm, ứng dụng dành cho máy tính để bàn và máy tính xách tay

Các điều hành viên: Mod, Admin, SMod

Giả lập Symbian trên PC

Giả lập Symbian trên PC

#1  Gửi bàigửi bởi hoichemgio9x » 24/03/2016 22:33

[red]S60 Platform SDKs for Symbian OS, for Java™[/red]
Anh em down về tự tìm tòi nhé, hiện tại chỉ còn 1số link live thôi, chơi game trên pc có lẽ ko khả thi cho lắm :D
- Ảnh chụp trên S60 2nd:
Giả lập Symbian trên PC
- Ảnh chụp trên S60 sym3 v0.9:
Giả lập Symbian trên PC
- Ảnh chụp trên S60 sym3 v1.0:
Giả lập Symbian trên PC
Giả lập Symbian trên PC
Giả lập Symbian trên PC

- Ảnh chụp trên S60 3rd fp2:
Giả lập Symbian trên PC
- Ảnh chụp trên một số dòng S60 liên quan khác:
Giả lập Symbian trên PC
Giả lập Symbian trên PC
Giả lập Symbian trên PC
Giả lập Symbian trên PC
Giả lập Symbian trên PC
Giả lập Symbian trên PC
Giả lập Symbian trên PC


Description
The all-in-one Symbian SDKs enable application development using Qt, C++, Java™ technology, and web technology. The SDKs includes all the key resources needed for applications development, such as documentation, API reference, examples, and an emulator. An IDE is not included.

ActivePerl
The Symbian^3 SDK for Nokia Devices includes the installer for the version of ActiveState ActivePerl required to build applications with the abld tool at..\epoc32\tools\distrib\ActivePerl- 5.6.1.635-MSWin32-x86.msi.
This version of ActivePerl is suitable for use with other Symbian and S60 SDKs also.

Latest news
The Symbian^3 SDK for Nokia Devices has been updated. This update provides:

Updated Qt environment, now supporting apps development with Qt 4.6.
Updated Browser, now at v7.2.6.
The Three Plane Comms architecture, offering improved data flow performance.
Stub implementation of Mobile Broadcast Service API for Handheld Terminals 1.0 (JSR-272).
Several additional Symbian APIs for features such as OpenWF support, SQLite 3, XML parsing, and others.
Support for Korean and Chinese languages in the SDK.
Using the Symbian^3 SDK with Carbide.c++
Developers planning to use Carbide.c++ in conjunction with the Symbian^3 SDK for Nokia Devices should ensure they have updated to latest version of Carbide.c++ (2.7 or later). The latest installer and information on the update process can be found here.

Supported runtimes
The all-in-one SDKs support development of applications using the following runtimes:

Qt.
Symbian C++.
Java™ technology.
Web Runtime (WRT).
Supported editions and feature packs

S60 SDKs supporting Java development are available for the following editions and feature packs:

Symbian^3.
Nokia N97 mobile computer.
S60 5th Edition.
S60 3rd Edition, Feature Pack 2.
S60 3rd Edition, Feature Pack 1.
S60 3rd Edition.
S60 2nd Edition, Feature Pack 2 (formerly 2.2).
S60 2nd Edition, Feature Pack 1 (formerly 2.1).
S60 2nd Edition (formerly 2.0).
S60 1st Edition, Feature Pack 1 (formerly 1.2).
Mô tả:
Tất cả-trong-một Symbian SDK cho phép phát triển ứng dụng bằng cách sử dụng Qt, C + +, công nghệ Java ™, và công nghệ web. SDK này bao gồm tất cả các nguồn tài nguyên quan trọng cần thiết cho các ứng dụng phát triển, chẳng hạn như tài liệu, tham khảo API, ví dụ, và một mô phỏng. Một IDE không được bao gồm.

ActivePerl
The ^ SDK 3 Symbian cho các thiết bị Nokia bao gồm các cài đặt cho các phiên bản của ActiveState ActivePerl để xây dựng các ứng dụng với công cụ abld tại .. \ epoc32 \ tools \ distrib \ ActivePerl- 5.6.1.635-MSWin32-x86.msi.
Phiên bản này của ActivePerl là phù hợp để sử dụng với khác Symbian S60 SDK và cũng.

Tin tức mới nhất
Các Symbian ^ 3 SDK cho Nokia thiết bị đã được cập nhật. Bản cập nhật này cung cấp:

Cập nhật môi trường Qt, bây giờ hỗ trợ các ứng dụng phát triển với Qt 4.6.
Cập nhật trình duyệt, bây giờ ở v7.2.6.
Ba máy bay vệ tinh viễn thông, kiến trúc, cung cấp hiệu năng cải thiện lưu lượng dữ liệu.
Stub thực hiện các dịch vụ truyền hình di động cầm tay Thiết bị đầu cuối API cho 1,0 (JSR-272).
Một số bổ sung Symbian API cho các tính năng như OpenWF hỗ trợ, SQLite 3, phân tích cú pháp XML, và những người khác.
Hỗ trợ cho các ngôn ngữ Hàn Quốc và Trung Quốc trong SDK.
Sử dụng Symbian ^ 3 SDK với Carbide.c + +
Phát triển kế hoạch sử dụng Carbide.c + + kết hợp với SDK Symbian 3 ^ cho Nokia thiết bị phải đảm bảo họ đã cập nhật lên phiên bản mới nhất của Carbide.c + + (2.7 hoặc mới hơn). Bộ cài đặt mới nhất và các thông tin về quá trình cập nhật có thể được tìm thấy ở đây.
Hỗ trợ runtimes
Tất cả-trong-một SDK hỗ trợ phát triển các ứng dụng bằng cách sử dụng các thời gian chạy sau đây:
Qt.
Symbian C + +.
Công nghệ Java ™.
Web Runtime (WRT).
Hỗ trợ các phiên bản và các gói tính năng

Download:
1số link mình sưu tầm dc:
http://tradownload.com/results/s60-sdk.html
http://csg.csail.mit.edu/IAP06/symbian_sdk/
http://www.martin.st/symbian/
https://translate.google.com/translate?hl=vi&sl=fa&u=http://forum.mobilestan.net/archive/index.php/t-10910.html&prev=search
http://www.mediafire.com/download_repair.php?dkey=uk7isyy7k7k&qkey=kc94rnlrrs1wh90
http://www.ldmc.buaa.edu.cn/download/nokia/tool3/
Link đã upload lên google drive (dự phòng):
s60_2nd_fp2_sdk_ms_j_releasenotes.txt
s60_sdk_21_NET_ReleaseNotes.txt
S60_3rd_Edition_Application_development.pdf
S60_3rd_FP2_v3.xml
Xem thêm

Nguồn: sưu tầm by hoichemgio9x

Những người đã like hoichemgio9x bởi bài viết có ích này:
cuongvietk99
Rating: 0.16%
 
hoichemgio9x
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️2/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: ?????
Xếp hạng: ⚡??/43⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸2🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ?????
Giới tính:
Ngày tham gia:
Điện thoại:
(UC Browser 10.7.0.733)

Gửi bàiBài viết này đã xóa bởi Dajgiachandat vào lúc 02/02/2017 22:31.Quay về Phần mềm

 


  • Chủ đề tương tự
    Trả lời
    Xem
    Bài viết mới nhất

Ai đang trực tuyến?

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào đang trực tuyến2 khách