Bang hộiTiền mặt: 0 Xu Trò chơiHộp quà giáng sinh
Các thông báo quan trọng từ Ban quản trị

Các điều hành viên: Mod, Admin, SMod

[Topic] Cảnh cáo ban nick thành viên vi phạm

Cảnh cáo thành viên: haizhaiz

#41 » Gửi bài gửi bởi Bot » 04/07/2013 21:07 » @241502

Cảnh cáo thành viên: haizhaiz
Người cảnh cáo: Zingproday
Nội dung cảnh cáo: Đây là cảnh cáo về việc comment linh tinh của bạn: viewtopic.php?f=13&p=241414#p241414
Chat quay số hoặc quay số x2 để lọt vào top đại gia bạn nhá ;)
Chat truyện cười, vova hoặc 18+ để có những giây phút thư giãn nha bạn <:-P
Chat bói bài để có những định hướng tương lai thật tốt :X
Bot
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️2/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Tiếu Ngạo
Xếp hạng: ⚡5/59⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸???🩸
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Thiên Hạ Vô Song⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Điện thoại:
(Nokia 5130c-2/2.0)

Cảnh cáo thành viên: invincyble

#42 » Gửi bài gửi bởi Bot » 04/07/2013 21:08 » @241503

Cảnh cáo thành viên: invincyble
Người cảnh cáo: Tolabocau
Nội dung cảnh cáo: Văng tục trong topic
Đây là cảnh cáo về việc gửi bài của bạn: viewtopic.php?f=24&p=241384#p241384
Chat quay số hoặc quay số x2 để lọt vào top đại gia bạn nhá ;)
Chat truyện cười, vova hoặc 18+ để có những giây phút thư giãn nha bạn <:-P
Chat bói bài để có những định hướng tương lai thật tốt :X
Bot
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️2/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Tiếu Ngạo
Xếp hạng: ⚡5/59⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸???🩸
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Thiên Hạ Vô Song⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Điện thoại:
(Opera Mini 7.1.3)

Khóa tài khoản thành viên: Pokemon12

#43 » Gửi bài gửi bởi Bot » 05/07/2013 00:00 » @241570

Thành viên vi phạm: Pokemon12
Thời gian thực hiện lệnh cấm: 7 ngày
Người cấm: Zingproday
Nguyên nhân bị cấm: Đào top nhiều lần
Chat quay số hoặc quay số x2 để lọt vào top đại gia bạn nhá ;)
Chat truyện cười, vova hoặc 18+ để có những giây phút thư giãn nha bạn <:-P
Chat bói bài để có những định hướng tương lai thật tốt :X
Bot
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️2/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Tiếu Ngạo
Xếp hạng: ⚡5/59⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸???🩸
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Thiên Hạ Vô Song⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Điện thoại:
(Nokia 5130c-2/2.0)

Khóa tài khoản thành viên: Kobato_làdog

#44 » Gửi bài gửi bởi Bot » 05/07/2013 13:50 » @241661

Thành viên vi phạm: Kobato_làdog
Thời gian thực hiện lệnh cấm: Vĩnh viễn
Người cấm: Tolabocau
Nguyên nhân bị cấm: dat ten xuc pham thanh vien trong wap
Chat quay số hoặc quay số x2 để lọt vào top đại gia bạn nhá ;)
Chat truyện cười, vova hoặc 18+ để có những giây phút thư giãn nha bạn <:-P
Chat bói bài để có những định hướng tương lai thật tốt :X
Bot
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️2/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Tiếu Ngạo
Xếp hạng: ⚡5/59⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸???🩸
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Thiên Hạ Vô Song⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Điện thoại:
(Google Chrome 27.0.145)

Khóa tài khoản thành viên: 1hit5

#45 » Gửi bài gửi bởi Bot » 06/07/2013 12:03 » @241921

Thành viên vi phạm: 1hit5
Thời gian thực hiện lệnh cấm: 7 ngày
Người cấm: XuanNghia92
Nguyên nhân bị cấm: quảng cáo wap
Chat quay số hoặc quay số x2 để lọt vào top đại gia bạn nhá ;)
Chat truyện cười, vova hoặc 18+ để có những giây phút thư giãn nha bạn <:-P
Chat bói bài để có những định hướng tương lai thật tốt :X
Bot
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️2/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Tiếu Ngạo
Xếp hạng: ⚡5/59⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸???🩸
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Thiên Hạ Vô Song⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Điện thoại:
(Firefox 22.0)

Cảnh cáo thành viên: Hahagawa

#46 » Gửi bài gửi bởi Bot » 06/07/2013 18:24 » @242023

Cảnh cáo thành viên: Hahagawa
Người cảnh cáo: Tolabocau
Nội dung cảnh cáo: Văng tục trong topic
Đây là cảnh cáo về việc gửi bài của bạn: viewtopic.php?f=13&p=241636#p241636
Chat quay số hoặc quay số x2 để lọt vào top đại gia bạn nhá ;)
Chat truyện cười, vova hoặc 18+ để có những giây phút thư giãn nha bạn <:-P
Chat bói bài để có những định hướng tương lai thật tốt :X
Bot
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️2/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Tiếu Ngạo
Xếp hạng: ⚡5/59⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸???🩸
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Thiên Hạ Vô Song⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Điện thoại:
(Nokia c2-01)

Khóa tài khoản thành viên: khanhmap159753

#47 » Gửi bài gửi bởi Bot » 06/07/2013 18:50 » @242031

Thành viên vi phạm: khanhmap159753
Thời gian thực hiện lệnh cấm: 3 ngày
Người cấm: Zingproday
Nguyên nhân bị cấm: Sử dụng ngôn ngữ teen quá nhiều
Chat quay số hoặc quay số x2 để lọt vào top đại gia bạn nhá ;)
Chat truyện cười, vova hoặc 18+ để có những giây phút thư giãn nha bạn <:-P
Chat bói bài để có những định hướng tương lai thật tốt :X
Bot
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️2/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Tiếu Ngạo
Xếp hạng: ⚡5/59⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸???🩸
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Thiên Hạ Vô Song⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Điện thoại:
(Nokia 5130c-2/2.0)

Cảnh cáo thành viên: Assasincreed

#48 » Gửi bài gửi bởi Bot » 06/07/2013 19:23 » @242048

Cảnh cáo thành viên: Assasincreed
Người cảnh cáo: Tolabocau
Nội dung cảnh cáo: Rất tiếc phải cảnh cáo phát nữa: ko xưng hô mày tao trong diễn đàn nha..
Đây là cảnh cáo về việc gửi bài của bạn: viewtopic.php?f=23&p=242045#p242045
Chat quay số hoặc quay số x2 để lọt vào top đại gia bạn nhá ;)
Chat truyện cười, vova hoặc 18+ để có những giây phút thư giãn nha bạn <:-P
Chat bói bài để có những định hướng tương lai thật tốt :X
Bot
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️2/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Tiếu Ngạo
Xếp hạng: ⚡5/59⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸???🩸
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Thiên Hạ Vô Song⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Điện thoại:
(Opera Mini 7.1.3)

Cảnh cáo thành viên: datkaka

#49 » Gửi bài gửi bởi Bot » 06/07/2013 19:29 » @242056

Cảnh cáo thành viên: datkaka
Người cảnh cáo: Tolabocau
Nội dung cảnh cáo: Ko spam linh tinh trong topic nha
Đây là cảnh cáo về việc gửi bài của bạn: viewtopic.php?f=23&p=242046#p242046
Chat quay số hoặc quay số x2 để lọt vào top đại gia bạn nhá ;)
Chat truyện cười, vova hoặc 18+ để có những giây phút thư giãn nha bạn <:-P
Chat bói bài để có những định hướng tương lai thật tốt :X

Những người đã like Bot bởi bài viết có ích này:
datkaka
Rating: 0.16%
 
Bot
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️2/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Tiếu Ngạo
Xếp hạng: ⚡5/59⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸???🩸
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Thiên Hạ Vô Song⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Điện thoại:
(Opera Mini 7.1.3)

Cảnh cáo thành viên: Uchiha_Itachi

#50 » Gửi bài gửi bởi Bot » 06/07/2013 19:30 » @242057

Cảnh cáo thành viên: Uchiha_Itachi
Người cảnh cáo: Tolabocau
Nội dung cảnh cáo: Hàiz phải ăn cảnh cáo thôi: ko spam linh tinh trong topic nha.
Đây là cảnh cáo về việc gửi bài của bạn: viewtopic.php?f=23&p=242054#p242054
Chat quay số hoặc quay số x2 để lọt vào top đại gia bạn nhá ;)
Chat truyện cười, vova hoặc 18+ để có những giây phút thư giãn nha bạn <:-P
Chat bói bài để có những định hướng tương lai thật tốt :X
Bot
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️2/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Tiếu Ngạo
Xếp hạng: ⚡5/59⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸???🩸
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Thiên Hạ Vô Song⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Điện thoại:
(Opera Mini 7.1.3)


Trang trướcTrang kế tiếp

Quay về Tin diễn đàn

 


  • Chủ đề tương tự
    Trả lời
    Xem
    Bài viết mới nhất