Bang hộiTiền mặt: 0 Xu Trò chơiHộp quà giáng sinh
Mã nguồn diễn đàn WAP JohnCMS.Com

Các điều hành viên: Mod, Admin, SMod

MOD BOT Thông Báo Hoạt Động Thành Viên V2

MOD BOT Thông Báo Hoạt Động Thành Viên V2

#1 » Gửi bài gửi bởi Vuonghh1998 » 26/03/2016 06:01 » @438400

Giới thiệu: Mod bot thông báo hoạt động thành viên v2
Chú ý: Gỡ bỏ bản v1 rồi cài v2
Hướng dẫn:
+ Mở forum/includes/say.php tìm:
Mã: Chọn tất cả
 // Обновляем время топика
 mysql_query("UPDATE `forum` SET
 `time` = '"
 . time() . "'
 WHERE `id` = '
$id'
 "
);

Thêm vào dưới nó:
Mã: Chọn tất cả
if ($datauser['rights'] == 0 ) $colornick['colornick'] = '#264564';
if ($datauser['rights'] == 3 ) $colornick['colornick'] = '#009900';
if ($datauser['rights'] == 6 ) $colornick['colornick'] = '#0099cc';
if ($datauser['rights'] == 7 ) $colornick['colornick'] = '#ff0000';
if ($datauser['rights'] == 9 ) $colornick['colornick'] = '#ff0000';
 if (strlen($msg) <= 200) {
 mysql_query("INSERT INTO `guest` SET
 `adm` = '
$admset',
 `time` = '"
 . time() . "',
 `user_id` = '2',
 `name` = 'BOT',
 `text` = '@ . ]"
 . $login . ": " . mysql_real_escape_string($msg) . "',
 `ip` = '"
 . core::$ip . "',
 `browser` = '"
 . mysql_real_escape_string($agn) . "',
 `otvet` = ''
 "
);
 } else {
 mysql_query("INSERT INTO `guest` SET
 `adm` = '
$admset',
 `time` = '"
 . time() . "',
 `user_id` = '2',
 `name` = 'BOT',
 `text` = '@ . ]"
 . $login . ": Nội dung quá dài :D :D :D',
 `ip` = '"
 . core::$ip . "',
 `browser` = '"
 . mysql_real_escape_string($agn) . "',
 `otvet` = ''
 "
);
 }

Chú ý là 2 cái tìm được đều thêm như vậy.
+ Mở forum/includes/nt.php tìm:
Mã: Chọn tất cả
 mysql_query("INSERT INTO `cms_forum_rdm` SET
 `topic_id`='
$rid',
 `user_id`='
$user_id',
 `time`='"
 . time() . "'
 "
);

Thêm vào dưới nó:
Mã: Chọn tất cả
if ($datauser['rights'] == 0 ) $colornick['colornick'] = '#264564';
if ($datauser['rights'] == 3 ) $colornick['colornick'] = '#009900';
if ($datauser['rights'] == 6 ) $colornick['colornick'] = '#0099cc';
if ($datauser['rights'] == 7 ) $colornick['colornick'] = '#ff0000';
if ($datauser['rights'] == 9 ) $colornick['colornick'] = '#ff0000';
 mysql_query("INSERT INTO `guest` SET
 `adm` = '
$admset',
 `time` = '"
 . time() . "',
 `user_id` = '2',
 `name` = 'BOT',
 `text` = '@ . ]"
 . $login . " vừa đăng một chủ đề mới! Thank you :D :D :D!',
 `ip` = '"
 . core::$ip . "',
 `browser` = '"
 . mysql_real_escape_string($agn) . "',
 `otvet` = ''
 "
);

Mở forum/index.php tìm:
Mã: Chọn tất cả
 mysql_query("INSERT INTO `forum_thank` SET
`user` = '"
.trim($_GET['user'])."',
`topic` = '"
.trim($_GET['thanks'])."' ,
`userthank` = '
$user_id',
`chude` = '"
.$_GET["id]."',
`time` = '" . time() . "'
");

Thêm vào dưới nó:
Mã: Chọn tất cả
$trangpro = mysql_insert_id();
$trang123 = mysql_query("SELECT `user` FROM `forum_thank` WHERE `id` = '" .$trangpro. "'");
$trang321 = mysql_fetch_array($trang123);
$trang234 = mysql_query("SELECT `name`, `rights` FROM `users` WHERE `id` = '" .$trang321['user']. "'");
$trang432 = mysql_fetch_array($trang234);
if ($datauser['rights'] == 0 ) $colornick['colornick'] = '#264564';
if ($datauser['rights'] == 3 ) $colornick['colornick'] = '#009900';
if ($datauser['rights'] == 6 ) $colornick['colornick'] = '#0099cc';
if ($datauser['rights'] == 7 ) $colornick['colornick'] = '#ff0000';
if ($datauser['rights'] == 9 ) $colornick['colornick'] = '#ff0000';
if ($trang432['rights'] == 0 ) $colornick2['colornick'] = '#264564';
if ($trang432['rights'] == 3 ) $colornick2['colornick'] = '#009900';
if ($trang432['rights'] == 6 ) $colornick2['colornick'] = '#0099cc';
if ($trang432['rights'] == 7 ) $colornick2['colornick'] = '#ff0000';
if ($trang432['rights'] == 9 ) $colornick2['colornick'] = '#ff0000';
 mysql_query("INSERT INTO `guest` SET
 `adm` = '
$admset',
 `time` = '"
 . time() . "',
 `user_id` = '2',
 `name` = 'BOT',
 `text` = '@ . ]"
 . $login . " vừa Like bài viết của  . ]" . $rep['name'] . "',
 `ip` = '"
 . core::$ip . "',
 `browser` = '"
 . mysql_real_escape_string($agn) . "',
 `otvet` = ''
 "
);

+ Save và Test
+ Hỗ trợ: johncms.asia
Sửa lần cuối: Vuonghh1998 01/04/2016 18:29
Vuonghh1998
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️9/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Trảm Phong
Xếp hạng: ⚡1/59⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸283/4140🩸
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ?????
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Điện thoại:
(Nokia 5130c-2)


Quay về JohnCMS

 


  • Chủ đề tương tự
    Trả lời
    Xem
    Bài viết mới nhất