Bang hộiTiền mặt: 0 Xu Trò chơiHộp quà giáng sinh
Mã nguồn diễn đàn WAP JohnCMS.Com

Các điều hành viên: Mod, SMod, Admin

Mod đánh giá bài viết cho JohnCMS

Mod đánh giá bài viết cho JohnCMS

#1 » Gửi bài gửi bởi Vuonghh1998 » 27/03/2016 21:31 » @438510

Share Mod đánh giá bài viết cho mã nguồn JohnCMS

Hướng dẫn:
Import data:
Mã: Chọn tất cả
ALTER TABLE `forumADD `likesint(11not null default '0'ALTER TABLE `forumADD `likeint(11not null default '0'ALTER TABLE `forumADD `dislikeint(11not null default '0'


Mở forum/index.php tìm:
Mã: Chọn tất cả
'tema',
'users' 


Thêm vào phía trên đó
Mã: Chọn tất cả
'likes',
'like',
'dislike'


Tìm tiếp:
Mã: Chọn tất cả
if ($res['kedit']) { 


Thêm vào bên trên hoặc chỗ nào tùy ý trong phạm vi khu vực hiển thị nội dung bài viết
Mã: Chọn tất cả
if ($i == 1) {
if(!isset(
$_SESSION['rate-'.$id]))
echo 
'
Đánh giá : . $id . '
\" style=\"color:red;\">Tốt - . $id . '&dis\" style=\"color:blue;\">Kém 
 ';

echo '';

echo ''.
$type1['like'].' Like / '.$type1['dislike'].' Dislike
';
likeview(
$type1['like'], $type1['dislike']);
echo '
';

$like = 50 ;
$lkie1 = $like + $type1 [ 'like' ] - $type1 [ 'dislike' ];
$like1 = $type1 [ 'like' ] + $type1 [ 'dislike' ];
likeview2(
$type1['like'], $type1['dislike']);
echo '' . 
$diemlike . '/100 - 
';
echo '' . 
$like1 . ' phiếu

';
}


Mở incfiles/core.php thêm vào dưới cùng
Mã: Chọn tất cả
function likeimg2($n,$x=false){
$n=$n*20;
if(
$x){
$n=$n-5;
echo 
''.$n.'';
} else {
echo 
''.$n.'';
}
}
function 
likeview2($like,$unlike){
if(
$like==and $unlike==0){ likeimg2(5); } else {
$tong=$like+$unlike;
$thich=($like/$tong)*100;
if(
$thich >= 100){ likeimg2(5);}
elseif(
$thich >= 90){ likeimg2(5,true);}
elseif(
$thich >= 80){ likeimg2(4);}
elseif(
$thich >= 70){ likeimg2(3,true);}
elseif(
$thich >= 60){ likeimg2(3);}
elseif(
$thich >= 50){ likeimg2(3,true);}
elseif(
$thich >= 40){ likeimg2(2);}
elseif(
$thich >= 30){ likeimg2(2,true);}
elseif(
$thich >= 20){ likeimg2(1);}
elseif(
$thich >= 10){ likeimg2(1,true);}
elseif(
$thich == 0){ likeimg2(1); }
}}

function 
likeimg($n,$x=false){
$n $n*20;
if(
$x){
$n $n-5;

echo 
'.$n.'.png\" alt=\"Đánh giá '.$n.' %\" title=\"Đánh giá '.$n.' %\"/>';
} else {
echo '.
$n.'.png\" alt=\"Đánh giá '.$n.' %\" title=\"Đánh giá '.$n.' %\" />';
}
}
function likeview(
$like,$unlike){
if(
$like==0 and $unlike==0){ likeimg(5); } else {
$tong=$like+$unlike;
$thich=($like/$tong)*100;
if(
$thich >= 100){ likeimg(5);}
elseif(
$thich >= 90){ likeimg(5,true);}
elseif(
$thich >= 80){ likeimg(4);}
elseif(
$thich >= 70){ likeimg(3,true);}
elseif(
$thich >= 60){ likeimg(3);}
elseif(
$thich >= 50){ likeimg(3,true);}
elseif(
$thich >= 40){ likeimg(2);}
elseif(
$thich >= 30){ likeimg(2,true);}
elseif(
$thich >= 20){ likeimg(1);}
elseif(
$thich >= 10){ likeimg(1,true);}
elseif(
$thich == 0){ likeimg(1); }
}}


Up 3 file like.php vào /forum/includes Upfile star lên thư mục images Xong
Nguồn: Ovigame
Upload: Vina4Z
Vuonghh1998
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️9/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Trảm Phong
Xếp hạng: ⚡1/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸283/4142🩸
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ?????
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Nokia 5130c-2)

Re: Mod đánh giá bài viết cho JohnCMS

#2 » Gửi bài gửi bởi quynhnhu » 22/06/2016 14:44 » @441261

Đang cần có ngay
quynhnhu
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️1/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: ?????
Xếp hạng: ⚡??/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸1/4142🩸
Tiền mặt:
Nhóm:
Danh hiệu: ?????
Giới tính:
Ngày tham gia:
Số điện thoại:
(UC Browser 10.7.5.785)Quay về JohnCMS

 


  • Chủ đề tương tự
    Trả lời
    Xem
    Bài viết mới nhất