Bang hộiTiền mặt: 0 Xu Trò chơiHộp quà giáng sinh
Giới thiệu và chia sẻ Hosting - Domain tốt nhất

Các điều hành viên: Mod, Admin, SMod

Code chống upload và run shell với .htaccess

Code chống upload và run shell với .htaccess

#1 » Gửi bài gửi bởi nghiammo » 26/12/2015 09:51 » @427679

Như các bạn đã biết thì rất nhiều hacker lợi dụng chức năng upload của mã nguồn để upload shell lên website nhằm deface, hack, drop data,... Các hacker up nhiều loại shell như r57.php.jpg, c99.php.jpg,...

Và để chống việc các hacker up shell lên mà không run được, các bạn chỉ cần tạo file .htaccess trong thư mục upload, rồi thêm đoạn code sau vào file .htaccess:
Mã: Chọn tất cả
<Files *>
   Order Allow,Deny
   Deny from All
</Files>

RemoveHandler .phtml .php .php3 .php4 .php5 .php6 .phps .cgi .pl .asp .aspx .shtml .shtm .fcgi .fpl .jsp .htm .html .wml .png.phtml .jpg.phtml .gif.phtml .bmp.phtml .psd.phtml .jpeg.phtml .png.php .jpg.php .gif.php .bmp.php .psd.php .jpeg.php .png.php3 .jpg.php3 .gif.php3 .bmp.php3 .psd.php3 .jpeg.php3 .png.php4 .jpg.php4 .gif.php4 .bmp.php4 .psd.php4 .jpeg.php4 .png.php5 .jpg.php5 .gif.php5 .bmp.php5 .psd.php5 .jpeg.php5 .png.php6 .jpg.php6 .gif.php6 .bmp.php6 .psd.php6 .jpeg.php6 .png.phps .jpg.phps .gif.phps .bmp.phps .psd.phps .jpeg.phps .png.pl .jpg.pl .gif.pl .bmp.pl .psd.pl .jpeg.pl .png.asp .jpg.asp .gif.asp .bmp.asp .psd.asp .jpeg.asp .png.aspx .jpg.aspx .gif.aspx .bmp.aspx .psd.aspx .jpeg.aspx .png.shtml .jpg.shtml .gif.shtml .bmp.shtml .psd.shtml .jpeg.shtml .png.shtm .jpg.shtm .gif.shtm .bmp.shtm .psd.shtm .jpeg.shtm .png.fcgi .jpg.fcgi .gif.fcgi .bmp.fcgi .psd.fcgi .jpeg.fcgi .png.fpl .jpg.fpl .gif.fpl .bmp.fpl .psd.fpl .jpeg.fpl .png.jsp .jpg.jsp .gif.jsp .bmp.jsp .psd.jsp .jpeg.jsp .png.htm .jpg.htm .gif.htm .bmp.htm .psd.htm .jpeg.htm .png.html .jpg.html .gif.html .bmp.html .psd.html .jpeg.html .png.wml .jpg.wml .gif.wml .bmp.wml .psd.wml .jpeg.wml

AddType application/x-httpd-php-source .phtml .php .php3 .php4 .php5 .php6 .phps .cgi .pl .asp .aspx .shtml .shtm .fcgi .fpl .jsp .htm .html .wml .png.phtml .jpg.phtml .gif.phtml .bmp.phtml .psd.phtml .jpeg.phtml .png.php .jpg.php .gif.php .bmp.php .psd.php .jpeg.php .png.php3 .jpg.php3 .gif.php3 .bmp.php3 .psd.php3 .jpeg.php3 .png.php4 .jpg.php4 .gif.php4 .bmp.php4 .psd.php4 .jpeg.php4 .png.php5 .jpg.php5 .gif.php5 .bmp.php5 .psd.php5 .jpeg.php5 .png.php6 .jpg.php6 .gif.php6 .bmp.php6 .psd.php6 .jpeg.php6 .png.phps .jpg.phps .gif.phps .bmp.phps .psd.phps .jpeg.phps .png.pl .jpg.pl .gif.pl .bmp.pl .psd.pl .jpeg.pl .png.asp .jpg.asp .gif.asp .bmp.asp .psd.asp .jpeg.asp .png.aspx .jpg.aspx .gif.aspx .bmp.aspx .psd.aspx .jpeg.aspx .png.shtml .jpg.shtml .gif.shtml .bmp.shtml .psd.shtml .jpeg.shtml .png.shtm .jpg.shtm .gif.shtm .bmp.shtm .psd.shtm .jpeg.shtm .png.fcgi .jpg.fcgi .gif.fcgi .bmp.fcgi .psd.fcgi .jpeg.fcgi .png.fpl .jpg.fpl .gif.fpl .bmp.fpl .psd.fpl .jpeg.fpl .png.jsp .jpg.jsp .gif.jsp .bmp.jsp .psd.jsp .jpeg.jsp .png.htm .jpg.htm .gif.htm .bmp.htm .psd.htm .jpeg.htm .png.html .jpg.html .gif.html .bmp.html .psd.html .jpeg.html .png.wml .jpg.wml .gif.wml .bmp.wml .psd.wml .jpeg.wml

<Files ~ ”\.(inc|sql|php|cgi|pl|asp|aspx|jsp|txt|phtml|php3|php4|php5|php6|phps|shtml|shtm|fcgi|fpl|htm|html|wml)$”>
order allow,deny
deny from all
</Files>
Sửa lần cuối: nghiammo 26/12/2015 09:57

Những người đã like nghiammo bởi bài viết có ích này (Tổng: 2):
Songoku2014Xaudios
Rating: 0.32%
 
nghiammo
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️2/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Tiếu Ngạo
Xếp hạng: ⚡5/59⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸4137🩸
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Truyền Thuyết⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Điện thoại:
(Cốc Cốc 52.2.98)


Quay về Hosting - Domain

 


  • Chủ đề tương tự
    Trả lời
    Xem
    Bài viết mới nhất


cron