Bang hộiTiền mặt: 0 Xu Trò chơiHộp quà giáng sinhThứ Hai, 01:02:28 - 20/05/2024
Cùng chia sẻ những bài thơ, mẩu chuyện hay

Các điều hành viên: Mod, SMod, Admin

[Trảm Phong Truyện] Sâm Tinh: Nhị Bang Khai Chiến

[Trảm Phong Truyện] Sâm Tinh: Nhị Bang Khai Chiến

#1 » Gửi bài gửi bởi Doramon97hd » 14/03/2014 20:43 » @306509

[download=blue]Sâm Tinh: Nhị Bang Khai Chiến[/download]
[download=red]o0oMục Lụco0o[/download]
Chương I - Loading...
Chương II - Loading...
Chương III - Loading
Chương IV - Loading...
Chương V - Loading...
[download=blue]Lời mở đầu[/download]
Câu Truyện về Sâm Tinh sẽ trở lại đầy đột phá. :boss
Thân !!!
Quân sư : Mon Ú :smile
Sửa lần cuối: Doramon97hd 14/07/2015 08:39
[download=blue]o0oTrảm Phong Bango0o[/download]
[download=red]o0oTạp Chí Android Gameo0o[/download]
[download=green]o0oLều Báo Androido0o[/download]

Những người đã like Doramon97hd bởi bài viết có ích này (Tổng: 19):
26shinobukochoLuminousPokemon12lionprince021iloveyouheoboyHjhjNhanMjhtriudayHieukissyouDragon9xTibuNhoxsock0000MeriloNguyenNhanissac199xZzHAIVIPzZNgoHaiThienTolabocau
Rating: 2.59%
 
Doramon97hd
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️20/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Trảm Phong
Xếp hạng Bang hội: ⚡1/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸79/4140🩸
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Anh Hùng Không Luỵ Hồng Nhan⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Nokia 2690)

Re: [Preview] Trảm Phong Truyện Phần 1

#2 » Gửi bài gửi bởi Doramon97hd » 10/06/2014 20:44 » @326534

.........Loading.........
Sửa lần cuối: Doramon97hd 14/07/2015 08:35
[download=blue]o0oTrảm Phong Bango0o[/download]
[download=red]o0oTạp Chí Android Gameo0o[/download]
[download=green]o0oLều Báo Androido0o[/download]

Những người đã like Doramon97hd bởi bài viết có ích này (Tổng: 11):
Pokemon12MjhtriudayZzHAIVIPzZheoboyTibuHieukissyouNgoHaiThienHjhjNhanMeriloTrex
Rating: 1.5%
 
Doramon97hd
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️20/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Trảm Phong
Xếp hạng Bang hội: ⚡1/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸79/4140🩸
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Anh Hùng Không Luỵ Hồng Nhan⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Nokia 2690)

Re: Trảm Phong Truyện Phần 1

#3 » Gửi bài gửi bởi Doramon97hd » 11/06/2014 20:52 » @326743

..........loading........
Sửa lần cuối: Doramon97hd 14/07/2015 08:36
[download=blue]o0oTrảm Phong Bango0o[/download]
[download=red]o0oTạp Chí Android Gameo0o[/download]
[download=green]o0oLều Báo Androido0o[/download]

Những người đã like Doramon97hd bởi bài viết có ích này (Tổng: 9):
Mjhtriudayissac199xZzHAIVIPzZTibuNgoHaiThienHieukissyouMeriloTrexHjhj
Rating: 1.23%
 
Doramon97hd
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️20/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Trảm Phong
Xếp hạng Bang hội: ⚡1/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸79/4140🩸
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Anh Hùng Không Luỵ Hồng Nhan⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Nokia 2690)

Re: Trảm Phong Truyện Phần 1

#4 » Gửi bài gửi bởi Doramon97hd » 12/06/2014 20:18 » @326929

.............loading...........
Sửa lần cuối: Doramon97hd 14/07/2015 08:37
[download=blue]o0oTrảm Phong Bango0o[/download]
[download=red]o0oTạp Chí Android Gameo0o[/download]
[download=green]o0oLều Báo Androido0o[/download]

Những người đã like Doramon97hd bởi bài viết có ích này (Tổng: 7):
MjhtriudayZzHAIVIPzZheoboyMeriloHieukissyouNgoHaiThienHjhj
Rating: 0.95%
 
Doramon97hd
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️20/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Trảm Phong
Xếp hạng Bang hội: ⚡1/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸79/4140🩸
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Anh Hùng Không Luỵ Hồng Nhan⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Nokia 2690)

Re: Trảm Phong Truyện Phần 1

#5 » Gửi bài gửi bởi Doramon97hd » 13/06/2014 19:20 » @327216

..........loading.........
Sửa lần cuối: Doramon97hd 14/07/2015 08:40
[download=blue]o0oTrảm Phong Bango0o[/download]
[download=red]o0oTạp Chí Android Gameo0o[/download]
[download=green]o0oLều Báo Androido0o[/download]

Những người đã like Doramon97hd bởi bài viết có ích này (Tổng: 8):
MjhtriudayZzHAIVIPzZheoboyMeriloHieukissyouHjhjTrexNgoHaiThien
Rating: 1.09%
 
Doramon97hd
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️20/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Trảm Phong
Xếp hạng Bang hội: ⚡1/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸79/4140🩸
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Anh Hùng Không Luỵ Hồng Nhan⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Nokia 2690)

Re: Trảm Phong Truyện Phần 1

#6 » Gửi bài gửi bởi Doramon97hd » 15/06/2014 20:27 » @327484

.........loading.........
Sửa lần cuối: Doramon97hd 14/07/2015 08:40
[download=blue]o0oTrảm Phong Bango0o[/download]
[download=red]o0oTạp Chí Android Gameo0o[/download]
[download=green]o0oLều Báo Androido0o[/download]

Những người đã like Doramon97hd bởi bài viết có ích này (Tổng: 9):
HjhjMjhtriudayissac199xZzHAIVIPzZheoboyHieukissyouTrexMeriloNgoHaiThien
Rating: 1.23%
 
Doramon97hd
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️20/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Trảm Phong
Xếp hạng Bang hội: ⚡1/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸79/4140🩸
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Anh Hùng Không Luỵ Hồng Nhan⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Nokia 2690)

Re: Trảm Phong Truyện Phần 1

#7 » Gửi bài gửi bởi Doramon97hd » 24/06/2014 14:14 » @328644

..........loading.......
Sửa lần cuối: Doramon97hd 14/07/2015 08:41
[download=blue]o0oTrảm Phong Bango0o[/download]
[download=red]o0oTạp Chí Android Gameo0o[/download]
[download=green]o0oLều Báo Androido0o[/download]

Những người đã like Doramon97hd bởi bài viết có ích này (Tổng: 6):
MjhtriudayZzHAIVIPzZHieukissyouheoboyHjhjNgoHaiThien
Rating: 0.82%
 
Doramon97hd
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️20/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Trảm Phong
Xếp hạng Bang hội: ⚡1/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸79/4140🩸
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Anh Hùng Không Luỵ Hồng Nhan⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Nokia 2690)

Re: Trảm Phong Truyện Phần 1

#8 » Gửi bài gửi bởi Doramon97hd » 04/07/2014 15:31 » @331295

.............loading............
Sửa lần cuối: Doramon97hd 14/07/2015 08:42
[download=blue]o0oTrảm Phong Bango0o[/download]
[download=red]o0oTạp Chí Android Gameo0o[/download]
[download=green]o0oLều Báo Androido0o[/download]

Những người đã like Doramon97hd bởi bài viết có ích này (Tổng: 7):
ZzHAIVIPzZHieukissyouHjhjMjhtriudayMeriloTrexNgoHaiThien
Rating: 0.95%
 
Doramon97hd
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️20/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Trảm Phong
Xếp hạng Bang hội: ⚡1/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸79/4140🩸
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Anh Hùng Không Luỵ Hồng Nhan⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Nokia 2690)

Re: Trảm Phong Truyện Phần 1

#9 » Gửi bài gửi bởi Doramon97hd » 22/07/2014 14:50 » @336090

.......loading.......
Sửa lần cuối: Doramon97hd 14/07/2015 08:43
[download=blue]o0oTrảm Phong Bango0o[/download]
[download=red]o0oTạp Chí Android Gameo0o[/download]
[download=green]o0oLều Báo Androido0o[/download]

Những người đã like Doramon97hd bởi bài viết có ích này (Tổng: 6):
ZzHAIVIPzZTiger01MeriloNgoHaiThienHieukissyouHjhj
Rating: 0.82%
 
Doramon97hd
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️20/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Trảm Phong
Xếp hạng Bang hội: ⚡1/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸79/4140🩸
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Anh Hùng Không Luỵ Hồng Nhan⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Nokia 2690)

Re: Trảm Phong Truyện bộ 1

#10 » Gửi bài gửi bởi Doramon97hd » 08/08/2014 20:09 » @343478

.........loading.......
Sửa lần cuối: Doramon97hd 14/07/2015 08:43
[download=blue]o0oTrảm Phong Bango0o[/download]
[download=red]o0oTạp Chí Android Gameo0o[/download]
[download=green]o0oLều Báo Androido0o[/download]

Những người đã like Doramon97hd bởi bài viết có ích này (Tổng: 5):
ZzHAIVIPzZTiger01MeriloHjhjNgoHaiThien
Rating: 0.68%
 
Doramon97hd
Hình đại diện của thành viên
Rank: ☀️20/30☀️
Cấp độ:
Tu luyện:
Like:
Online:
Bang hội: Trảm Phong
Xếp hạng Bang hội: ⚡1/60⚡
Level:
Chủ đề đã tạo: 🩸79/4140🩸
Tiền mặt:
Ngân hàng:
Nhóm:
Danh hiệu: ⚝Anh Hùng Không Luỵ Hồng Nhan⚝
Giới tính:
Ngày tham gia:
Đến từ:
Số điện thoại:
(Nokia 2690)


Trang kế tiếp

Quay về Thơ, truyện ngắn

 


  • Chủ đề tương tự
    Trả lời
    Xem
    Bài viết mới nhất